Now showing items 1-1 of 1

    • Algorytmy ruchu wzbudników w indukcyjnym nagrzewaniu powierzchni walcowej. 

      Frączyk, Andrzej; Kucharski, Jacek; Urbanek, Piotr (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2015)
      W artykule przedstawiono wybrane problemy związane z nagrzewaniem indukcyjnym obracającego się walca, z wykorzystaniem ruchomych wzbudników. Zaproponowano dwa algorytmy ruchu wzbudników i przeanalizowano ich cechy ...