Now showing items 1-1 of 1

    • Efektywna reprezentacja dokumentów XML 

      Grabowski, Szymon; Swacha, Jakub; Skibiński, Przemysław (Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2006)
      Artykuł omawia metody efektywnej reprezentacji dokumentów XML. Przedstawiono w nim opracowaną przez autorów transformację przekształcającą dokument XML do skróconej postaci, która następnie może być poddana dalszej ...