Now showing items 1-1 of 1

    • Algorytm przekształcania schematów blokowych w programie AutoCAD 

      Wasiak, Grzegorz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2011)
      Jako przykład komputerowego wspomagania projektowania w zakresie szeroko rozumianej automatyki przedstawiono algorytm aplikacji wspomagającej przekształcanie schematów blokowych w środowisku programu AutoCAD. W omawianym ...