Now showing items 1-1 of 1

    • Maszyny elektryczne w energetyce : zagadnienia wybrane 

      Anuszczyk, Jan (Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2005)
      Treść książki obejmuje zagadnienia z teorii i eksploatacji przetworników elektromechanicznych instalowanych w układach elektroenergetyki cieplnej, jak również energetyki wykorzystującej źródła odnawialne. Zależało mi na ...