Now showing items 1-12 of 12

  • Algorithms, Networking and Sensing for Data Processing, Mobile Computing and Applications 

   Sankowski, Dominik; Romanowski, Andrzej; Sikora, Jan; Wiatr, Kazimierz; Ostalczyk, Piotr (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2016)
   It is an exciting time to be a computer scientist. The multitude of new data sources, sensing methods and the abundance of processing power create new opportunities of which we would never have thought before. This ...
  • High-accuracy numerical integration methods for fractional order derivatives and integrals computations 

   Brzeziński, Dariusz W.; Ostalczyk, Piotr (2014)
   In this paper the authors present highly accurate and remarkably efficient computational methods for fractional order derivatives and integrals applying Riemann-Liouville and Caputo formulae: the Gauss-Jacobi Quadrature ...
  • Materiały konferencyjne z III Konferencji Naukowo-Technicznej "Problemy Cieplne w Elektrotechnice i Elektrotechnologie" 

   Ostalczyk, Piotr; Kacerka, Janusz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Publisher, 2015)
   Tematyka obliczeń cieplnych zajmuje coraz więcej miejsca w publikacjach z dziedziny elektrotechniki i staje się współcześnie nierozerwalnym elementem problemów elektrotechnicznych. III Konferencja Naukowo-Techniczna pod ...
  • Mobile device path planning basing on the fractional potential 

   Ostalczyk, Piotr; Bąkała, Marcin; Duch, Piotr; Sankowski, Dominik (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2015)
   The aim of the paper is to develop new quick and safe algorithms used for mobile device path planning [1,2,6,7,8,10,13,19]. The path should lead the device to some predefined target without striking the obstacles. In the ...
  • Remarks on five equivalent forms of the fractional – order backward – difference 

   Ostalczyk, Piotr (2014)
   In this paper a fractional-order backward-difference/sum (FOBD/S) equivalent formulae are considered. From the Gr¨unwald- Letnikov (GL - FOBD) definition formula and its Horner equivalent form one derives the Riemann-Liouville ...
  • Variable-, fractional-order digital filter - application 

   Duch, Piotr; Bąkała, Marcin; Sankowski, Dominik; Ostalczyk, Piotr (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2014)
   [...] This chapter is organised as follows. First, in Section 2 fundamental definition of the VFOBD is given. Next the VFO-DF fundamental structure is proposed. In Section 3 two equivalent descriptions of the VFO-DF a ...
  • Variable-, fractional-order digital filter - application 

   Duch, Piotr; Bąkała, Marcin; Sankowski, Dominik; Ostalczyk, Piotr (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2015)
   [...] This chapter is organised as follows. First, in Section 2 fundamental definition of the VFOBD is given. Next the VFO-DF fundamental structure is proposed. In Section 3 two equivalent descriptions of the VFO-DF a ...
  • Variable-, fractional-order digital filter theoretical background 

   Ostalczyk, Piotr (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2014)
   In this chapter variable-, fractional-order digital filters are considered. Two equivalent filter description methods are presented. Also the filter response to any discrete-time signal is given due to both introduced ...
  • Variable-, fractional-order digital filter theoretical background 

   Ostalczyk, Piotr (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2015)
   Digital filtering is a subject of scientific investigations [1-3], [7,9], [11-13] from over than 50 years. Many proposed algorithms for digital filtering has already been recognized as a classic solutions. Here one can ...
  • Variable-, fractional-order simple model of the robot arm 

   Bąkała, Marcin; Duch, Piotr; Sankowski, Dominik; Ostalczyk, Piotr (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2015)
   It is well known that to synthesise a satisfactory control algorithm of a dynamical system a ,,good" mathematical model should be evaluated [5]. Also there is a trade off between the model accuracy and its complexity. ...
  • Wybrane zagadnienia rachunku wektorowego i macierzowego dla robotyków 

   Ostalczyk, Piotr (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
   Książka przeznaczona jest dla czytelników zajmujących się robotyką, gdzie do opisu matematycznego zagadnień wykorzystuje się między innymi aparat matematyczny algebry liniowej. Ma on jednak swoją specyfikę. Stanowią ją ...
  • Zarys rachunku różniczkowo-całkowego ułamkowych rzędów : teoria i zastosowania w automatyce 

   Ostalczyk, Piotr (Wydawnictwo Politechnika Łódzka, 2008)
   This book is inspired by almost forty years' development in the Fractional Calculus and its applications in diff erent areas of science. The main task of this book is to acquaint Polish readers with a variety of applications ...