Now showing items 1-1 of 1

    • Zjawiska w strukturach półprzewodnikowych - metody ich modelowania 

      Lisik, Zbigniew (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2005)
      [...] Niniejsza monografia jest podsumowaniem tych prac, mającym na celu przybliżyć zagadnienia związane z modelowaniem zjawisk w strukturach półprzewodnikowych jak najszerszemu gronu czytelników. Jej treść skomponowano ...