Now showing items 1-1 of 1

    • Model świetlówki kompaktowej w środowisku PSPICE 

      Brodecki, Dariusz; Kasprzak, Andrzej; Orlikowski, Marek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
      Wprowadzenie Rozporządzenia Komisji WE 244/2009 dotyczącego wymagań ekoprojektowych dla bezkierunkowych lamp do użytku domowego spowodowało wzrost zainteresowania energooszczędnymi źródłami światła. "Wszystkie żarówki, ...