Now showing items 1-1 of 1

    • Wskaźniki monitorowania procesów - studium przypadku 

      Walaszczyk, Anna; Błaszczyk, Magdalena (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2013)
      W artykule przedstawiona została problematyka projektowania wskaźników monitorowania procesów jako zadania, które mają do zrealizowania przedsiębiorstwa, które chcą doskonalić swoje procesy. Projektowanie wskaźników ...