Now showing items 29-48 of 76

  • Kompozyty polimerowo-włókiennicze do pomiarów promieniowania wysokoenergetycznego 

   Sąsiadek, Elżbieta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2014)
   Niniejsza praca doktorska dotyczy dwuwymiarowego monitorowania rozkładów dawek promieniowania jonizującego i ultrafioletowego za pomocą kompozytu na bazie podłoża włókienniczego i związków czułych na promieniowanie. Celem ...
  • Konstrukcja, technologia i metodyka oceny multifunkcjonalnej tkaniny żakardowej typu „blackout” do zastosowań we wnętrzach użyteczności publicznej 

   Szkudlarek, Joanna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2019)
   Niniejsza rozprawa jest oparta na ponad dziesięcioletnim doświadczeniu zawodowym autora. Obszar zainteresowań i działań autora pokrywa się z obszarem naukowym pracy. Idea rozprawy osadzona jest w rzeczywistości, odnosi ...
  • Method of Separating Fabric from a Stack – Part 1 

   Stasik, Kinga (Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh) , Łódź, PolskaInstitute of Biopolymers and Chemical Fibres, Lodz, Poland, 2014)
   A model of the gripper mechanism driven by three electric motors is presented. The model of the gripper developed, characterised by an increased working surface, on 31.01.2008 was granted a patent for an invention entitled ...
  • Method of Separating Fabric from a Stack – Part 2 

   Stasik, Kinga (Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh) , Łódź, PolskaInstitute of Biopolymers and Chemical Fibres, Lodz, Poland, 2014)
   A mathematical model of the gripper mechanism with an electric drive, characterised by an increased work surface is presented in the paper. Equations describing the kinematic and dynamic characteristics have been formulated ...
  • Mobilni z Erasmusem 

   Smereka, Lidia (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology, 2020)
   Program Erasmus+ sprzyja międzynarodowym kontaktom i rozwojowi zawodowemu. Chętnie korzystają z niego studenci i kadra Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów. Tak było we Lwowie i w La Rioja, gdzie ...
  • Modelling of the Knitting Process during the Knitting-in of Elastomeric Threads Using Knitting Machines with Relanit and Classic Knitting Zone 

   Pietruszewska, Renata; Kowalski, Krzysztof; Kłonowska, Magdalena; Kowalski, Tomasz Marek (Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh) , Łódź, PolskaInstitute of Biopolymers and Chemical Fibres, Lodz, Poland, 2014)
   An analysis of the knitting process during the knitting-in of elastomeric threads using knitting machines with a Relanit and classic knitting zone was made on the basis of simulations considering a numerical model which ...
  • Modelowanie charakterystycznych stanów gazowej filtracji pyłu we włókninach 

   Strzembosz, Wiktor (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2007)
   Opracowano nową metodę badawczą czystych i zapylonych materiałów włókienniczych, którą zastosowano dla włóknin igłowanych. Podstawą metody jest badanie wartości oporów aerodynamicznych materiału, wzdłuż osi z prostopadłej ...
  • Modelowanie procesów wymiany ciepła w dzianinach futerkowych 

   Więzowska, Anna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2019)
   Ciepłochronność jest podstawowym parametrem determinującym praktyczne zastosowanie dzianin futerkowych. Analiza wymiany ciepła oraz metodyka określenia podstawowych parametrów struktury do optymalizacji konstrukcji z ...
  • Modelowanie statycznego rozdzierania tkanin bawełnianych 

   Witkowska, Beata (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   Właściwości wytrzymałościowe tkanin determinują ich przydatność do określonego obszaru zastosowania. W pracy przedstawiono analizę zjawiska statycznego rozdzierania tkanin bawełnianych. Celem rozprawy doktorskiej było ...
  • Modelowanie wielowarstwowych osłon balistycznych minimalizujących skutki udaru 

   Pinkos, Justyna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2018)
   Głównym celem przedstawionej rozprawy doktorskiej była analiza efektywności balistycznej wielowarstwowych tekstylnych osłon złożonych z tkanin dwuosiowych i trójosiowych oraz ocena skutków udaru balistycznego po niepenetrującym ...
  • Modelowanie zmian struktury tkaniny poddanej statycznym obciążeniom 

   Barburski, Marcin (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2008)
   Praca ma zarysowane, ale splecione ze sobą, dwa nurty. Pierwszy dotyczy opracowania narzędzia do analizy zmian struktury tkaniny poddanej rozciąganiu. Drugi dotyczy badania zmian struktury tkanin poddanych naprężeniom ...
  • Modyfikacja powierzchni włókien poliestrowych i uwarunkowanie jej efektów parametrami budowy wyjściowej włókna 

   Kardas, Iwona (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
   The subject of a doctoral dissertation was evaluation of quantitative effects of enzymatic treatment and a wide chemical surface modification of polyester fibres varying in physical initial micro-structure ...
  • Modyfikowane włókna polipropylenowe do zastosowań medycznych 

   Boruszewska, Ewelina (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   Opracowano dwustopniową metodę otrzymywania antybakteryjnych włókien oraz siatek polipropylenowych PP przepuklinowych, na które są wrażliwe bakterie Gram+ i Gram-. Modyfikacja polegała na wprowadzeniu, w pierwszym etapie, ...
  • New Method for Preparation of Biodegradable Medical Materials Characterised by Highly Developed Porous Structures 

   Kowalska, Stanisława; Krucińska, Izabella; Komisarczyk, Agnieszka; Żywicka, Bogusława (Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh) , Łódź, PolskaInstitute of Biopolymers and Chemical Fibres, Lodz, Poland, 2014)
   This study addresses the preparation of biodegradable and highly porous materials with the chemical purity required for medical materials. The solution method for producing porous structures with table salt was modified ...
  • Nonlinear normal modes of three degree of freedom mechanical oscillator 

   Perlikowski, Marian (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej ; Katedra Dynamiki Maszyn - Wydział Mechaniczny Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press ; Department Division of Dynamics - Faculty of Mechanical Engineering, 2011)
   In this paper we show the method of calculation of nonlinear normal modes and its application to mechanical coupled systems. We present bifurcation diagram of nonlinear normal modes in three degree of freedom system. We ...
  • Nowej generacji prekursorowe włókna pan z nanododatkami ceramicznymi 

   Boguń, Maciej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2008)
   W oparciu o przeprowadzone badania wpływu podstawowych parametrów procesu formowania na strukturę i właściwości włókien opracowano warunki wytwarzania nowej generacji prekursorowych włókien poliakrylonitrylowych, zawierających ...
  • Nowej generacji wielofunkcyjne włókna alginianowe do zastosowań medycznych 

   Wołowska-Czapnik, Dorota (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2007)
   The aim of the present study was to develop spinning conditions of various multifunctional alginate fibres designed for miscellaneous medical application. Based on the tests of the basie spinning parameters ( as-spun dra ...
  • Ocena niejednorodności właściwości mechanicznych nitek na podstawie analizy sił w nitce, w krótkiej strefie rozciągania 

   Włodarczyk, Bogdan (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2008)
   W technologiach włókienniczych występują strefy rozciągania nitek, pomiędzy elementami maszyn lub na ich elementach roboczych, przez które przędza przemieszcza się, podlegając rozciąganiu. Długość tych stref wynosi od kilku ...
  • Ocena właściwości optycznych żakardowych dzianin dekoracyjnych 

   Szmyt, Joanna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2017)
   Celem naukowym pracy jest identyfikacja barierowości świetlnej żakardowych dzianin dekoracyjnych na podstawie badań teoretycznych opartych na modelu geometryczno-strukturalnym dzianin, który formułuje zależności zapełnienia ...
  • The origin of the interaction responsible for the difference of hole mobility of thwo derivatives of anthracene 

   Kania, Sylwester; Kuliński, Janusz; Sikorski, Dominik (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2018)
   Hole mobility of the layers built from two anthracene derivatives differing in the substitution of the central benzene ring, i.e. anthrone substituted with only one keto group and anthraquinone substituted with two keto ...