Now showing items 1-1 of 1

    • Determinants of economic competitiveness 

      Szablewski, Andrzej T. (red.); Martin, Marek (red.); Jeżak, Jan; Mikołajczyk, Bożena (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
      Ekonomiczna konkurencyjność oraz czynniki ją determinujące stają się we współczesnym świecie kluczowymi elementami określającymi siłę oraz potencjał wzrostu gospodarek narodowych, jak również jakość i standardy życia ...