Now showing items 1-1 of 1

    • Dylematy zarządzania organizacjami we współczesnej gospodarce 

      Adamik, Anna; Lachiewicz, Stefan; Grądzki, Ryszard; Różański, Jerzy; Suszyński, Cezary; Wilmańska-Sosnowska, Stanisława (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
      Środowisko funkcjonowania współczesnych organizacji systematycznie i często bardzo radykalnie ulega zmianom i przekształceniom. Generuje w ten sposób liczne dylematy i wyzwania dla procesów zarządzania. Mówi się już nie ...