Now showing items 1-1 of 1

    • Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach rozwoju wysokich technologii 

      Zakrzewska-Bielawska, Agnieszka (red.); Lachiewicz, Stefan (red.); Czekaj, Janusz; Jeżak, Jan; Malara, Zbigniew; Otto, Jacek; Penc, Józef; Urbaniak, Maciej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
      Od dłuższego już czasu daje się zauważyć wzrost rangi przemysłów wysokiej techniki i rozwoju przedsiębiorstw wysokich technologii. Przedsiębiorstwa te intensywnie wykorzystując wiedzę stanowią źródło wynalazków i ...