Now showing items 1-1 of 1

    • Aktualne problemy zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami : praca zbiorowa 

      Matejun, Marek; Szczepańczyk, Maciej; Glińska-Neweś, Aldona; Jędrych, Elżbieta; Penc, Józef (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2010)
      Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw zdeterminowany jest różnorodnymi czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Aktualne warunki ich funkcjonowania związane są przede wszystkim z konsekwencjami postępujących procesów ...