Now showing items 1-1 of 1

    • Wprowadzenie do techniki 

      Grądzki, Ryszard; Kazimierska-Grębosz, Marianna; Marcinkowski, Andrzej; Masiarek, Andrzej; Gralewski, Jacek; Bogusławski, Grzegorz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2016)