Now showing items 1-1 of 1

    • Wybrane zagadnienia socjologii i psychologii 

      Paul, Jadwiga Krystyna; Paul-Kańska, Joanna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
      Skrypt przygotowano maJąc na względzie potrzeby dydaktyczne, wynikające z realizacji zajęć z socjologii i psychologii na niemal wszystkich wydziałach Politechniki Łódzkiej. Uwarunkowania związane z realiami procesu dy ...