Now showing items 1-1 of 1

    • Przenośne ekrany akustyczne 

      Kazimierska-Grębosz, Marianna; Grądzki, Ryszard (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Publisher, 2016)
      Hałas występujący w środowisku, nazywany hałasem środowiskowym lub hałasem zewnętrznym, dotyczy środowiska znajdującego się poza miejscem pracy,na zewnątrz budynków mieszkalnych. Hałas ten oddziałuje na wszystkich obywateli, ...