Now showing items 1-1 of 1

    • Ubóstwo relatywne i absolutne w populacji europejskich emerytów. 

      Chybalski, Filip (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Press, 2015)
      Jednym z wymiarów adekwatności emerytur w rozumieniu celów Metody Otwartej Koordynacji jest zapobieganie ubóstwu [European Commission, 2003]. Najbardziej popularna miara tego ubóstwa, jaką jest stopa zagrożenia ...