Now showing items 1-1 of 1

    • Konkurencyjność a lokalizacja przedsiębiorstwa. Kontekst wirtualizacyjny 

      Nowicki, Michał (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
      Monografia ma za cel zasygnalizować rolę lokalizacji i instrumentów jej wirtualizacji dla potrzeb podnoszenia skuteczności w kształtowaniu konkurencyjności współczesnych przedsiębiorstw. Spoglądając całościowo na treść ...