Now showing items 1-1 of 1

    • Ergonomia niepełnosprawnym : środowisko pracy 

      Lewandowski, Jerzy; Lecewicz-Bartoszewska, Joanna; Charytonowicz, Jerzy; Górska, Ewa; Kabsch, Aleksander; Krupa, Tadeusz; Nowak, Ewa; Pacholski, Leszek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2000)
      Czy ergonomia nakierowana na człowieka niepełnosprawnego wymaga nowej definicji? Definicji, która oprócz zdolności uwzględniałaby jego możliwości i potrzeby, by środowisko, w którym żyje i pracuje człowiek nie w pełni ...