Now showing items 95-114 of 201

  • Oblicza współczesnego zarządzania z perspektywy studentów 

   Bielecki, Maciej; Stankiewicz-Mróz, Anna (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2015)
   Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw w nieprzewidywalnym, turbulentnym otoczeniu stawia przed menedżerami konieczność dysponowania rozległą, wieloobszarową wiedzą. Szeroki wachlarz różnorodnych kompetencji, umiejętności ...
  • Ocena kultury środowiskowej w przedsiębiorstwach polskich - analiza porównawcza 

   Niziołek, Konrad; Boczkowska, Katarzyna (Wydawnictwo Media Press, 2008)
   The paper presents the analysis and environmental evaluation of the organisational culture in two production organization. It presents the results of its author's own research carried out in the small and medium size ...
  • Open innovation a rozwój innowacyjny mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 

   Stanisławski, Robert (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2017)
  • Pensions today - economic, managerial, and social issues 

   Chybalski, Filip (red.); Marcinkiewicz, Edyta (red.) (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   The monograph includes 23 chapters addressing the problems of contemporary pensions from both a general and a national view, studied from a theoretical or empirical perspective. The book is structured as follows. First, ...
  • Personnel innovations management in the organization 

   Jędrych, Elżbieta; Miller, Małgorzata (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
   The personnel functions describe the entirety of matters and activities connected with the functioning of people in the organization. It includes the processes and activities with executive, consulting and regulating ...
  • Podmiotowy i twórczy wymiar wychowania politechnicznego 

   Olczak, Małgorzata (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2012)
   W monografii, z jednej strony zwrócono uwagę na wychowanie politechniczne, na jego moc formowania podmiotowości i twórczości wychowanka oraz istotny udział w procesie rozwoju społeczeństwa i wzbogacania dorobku kulturowego ...
  • Podstawowe mechanizmy kryzysu finansowego lat 2007-2008 

   Sitkiewicz, Piotr (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2015)
   Kryzys finansowy lat 2007-2008 był jednym z największych i najdotkliwszych kryzysów w dziejach. Rozpoczął się w Stanach Zjednoczonych, po czym rozlał się na gospodarki innych państw, by zagrozić w końcu istnieniu ...
  • Polityka regionalna w procesie integracji europejskiej : doświadczenia Irlandii 

   Maciaszczyk, Aleksandra (Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004)
  • Pomiar redystrybucji w międzynarodowych analizach systemów emerytalnych 

   Chybalski, Filip (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Press, 2015)
   Dwie podstawowe kategorie, w świetle których są oceniane współcześnie systemy emerytalne, to adekwatność dochodowa oraz efektywność, w tym stabilność finansowa. Narzędziem służącym realizacji pierwszego celu, na który ...
  • Powiązania symbiotyczne między przedsiębiorstwami : praca zbiorowa 

   Doniec, Andrzej; Mikołajczyk, Zofia; Lachiewicz, Stefan; Krzystek, Liliana (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
  • Pracownicy produkcyjni - problemy zarządzania 

   Borkowska, Stanisława; Janowska, Zdzisława; Lachiewicz, Stefan; Penc, Józef; Meller, Janusz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2006)
   [...] W pracy dominuje szerokie rozumienie terminu „pracownik produkcyjny", jako lepiej dostosowane do obecnego czasu niż tradycyjne, wąskie jego ujęcie. Stosownie do przyjętego celu, w książce zawarte zostały cztery ...
  • Private equity supported by domestic banking sector as a factor backing sector up the Polish economy 

   Luciński, Witold (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
  • Problemy i perspektywy zarządzania w społeczeństwie ryzyka oraz zagadnienia jakości życia 

   Politechnika Łódzka. Wydział Organizacji i Zarządzania. Katedra Zarządzania.; Lodz University of Technology. Faculty of Organization and Management. Department of Management. (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2016)
   Koncepcja społeczeństwa ryzyka Becka przeniesiona na poziom globalny stała się koncepcją światowego społeczeństwa ryzyka. W zamyśle autora miała zwrócić uwagę światowej opinii na zagrożenia dla ekosystemów, gospodarki oraz ...
  • Problemy i wyzwania w zarządzaniu organizacjami publicznymi 

   Adamik, Anna; Matejun, Marek; Zakrzewska-Bielawska, Agnieszka; Glińska-Neweś, Aldona; Kaczmarek, Bogusław; Lachiewicz, Stefan (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   Organizacje odgrywają we współczesnej gospodarce tak ogromną rolę, że mówi się wręcz, iż żyjemy dziś w „świecie organizacji". Spotykamy je w różnych miejscach, w różnych formach i rozmiarach. Jednocześnie, różne typologie ...
  • Proces decyzyjny i zarządczy w Unii Europejskiej – znaczenie systemu agencyjnego 

   Greta, Marianna; Otto, Jacek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Publisher, 2016)
   This study has been devoted to the agency system of the European Union and its place and role in the decisional and management process of this integration grouping. The content of this monograph has been divided into six ...
  • Process management in production systems 

   Lewandowski, Jerzy; Jałmużna, Irena; Bendkowski, Józef; Lachiewicz, Stefan; Matuszek, Józef; Santarek, Krzysztof; Urbaniak, Maciej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2007)
   Diversity of product i on systems translates into a high level of complexity in management because it concerns every organizational cell and all actions conducted there. Skillful management of production systems results ...
  • Procesy decyzyjne : w niezawodności i eksploatacji obiektów technicznych o ciągłym procesie technologicznym 

   Lewandowski, Jerzy (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
   Wraz z szybkim rozwojem techniki coraz ważniejszym zagadnieniem staje się prawidłowa eksploatacja maszyn i urządzeń w różnych gałęziach przemysłu. W związku z tym w ostatnich latach znacznie rozwinęła się teoria ...
  • Procesy logistyczne : wybrane aspekty organizacyjno-techniczne 

   Lewandowski, Jerzy; Sekieta, Marek; Jałmużna, Irena Barbara; Bendkowski, Józef; Matuszek, Józef; Urbaniak, Maciej; Witkowski, Jarosław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2012)
   W gospodarce światowej zachodzą ciągłe zmiany, co widać szczególnie na przestrzeni ostatnich lat. Widać również wyraźną zmianę zakresu i roli, jaką odgrywa logistyka w funkcjonowaniu gospodarki. W wyniku przemian zachodzących ...
  • Product and packaging : quality and logistics aspects 

   Lewandowski, Jerzy; Sekieta, Marek; Jałmużna, Irena Barbara; Bendkowski, Józef; Matuszek, Józef; Otto, Jacek; Poskrobko, Bazyli; Tkaczyk, Stanisław; Witkowski, Jarosław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2010)
   This aim of this monograph is to present current research and companies' business practice related to the practice of products and packaging in the aspect of quality and logistics. Quality is one of the most important ...
  • Product and packaging : tendencies for development in logistics 

   Lewandowski, Jerzy; Sekieta, Marek; Walaszczyk, Anna; Bendkowski, Józef; Budzik, Ryszard; Lisińska-Kuśnierz, Małgorzata; Pomykalski, Andrzej; Santarek, Krzysztof; Urbaniak, Maciej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2012)
   The development of products and packaging in terms of logistics is multidirectional. Packaging is increasingly becoming associatcd with the product. Oftentimes, apart from the protective function, it becomcs a factor ...