Now showing items 77-96 of 212

  • Les entreprises françaises face aux discriminations dans l'emploi 

   Bogalska-Martin, Ewa (Université Technique de Lodz Publishing, 2016)
   Książka „Firmy francuskie wobec dyskryminacji w sferze zatrudnienia” podejmuje niezwykle aktualny temat dyskryminacji w sferze zatrudnienia, zjawisko rzadko analizowane w pracach naukowych. Obrana w książce perspektywa ...
  • Logistyczna sprawność produktu – projektowanie wspomagające logistykę 

   Bielecki, Maciej M. (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2018)
   This monograph considers the subject of design for logistics and its outcome in the form of a logistically efficient product. It is a comprehensive study which not only provides an analysis of selected theoretical problems ...
  • Logistyka produkcji : procesy, systemy, organizacja 

   Szymonik, Andrzej; Szymonik, Jacek; Maciejewski, Jacek; Łapuńka, Iwona; Nowak, Iwo (Difin SA, 2012)
   Tematem monografii jest „Logistyka produkcji. Procesy• Systemy• Organizacja". Wybór tematu był podyktowany wzrastającym znaczeniem logistyki, w tym logistyki stosowanej, która jest ściśle związana z racjonalizowaniem ...
  • The maintenance rationalization 

   Kostrzewa, Agnieszka; Rajkiewicz, Mieczysław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
  • Management information systems 

   Lewandowski, Jerzy (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
   Management information systems for many years have been an area of interest of scientists, systems designers, organisers as well as institutions and economic entities. This interest results from the fact that neither ...
  • Management of modern banks 

   Bakalarczyk, Sebastian (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
   In times of global competition banks, as service organizations, must search a manner not only to reach new clients but also to maintain the existing ones. The specificity of financial services and their elasticity is ...
  • Managing innovations 

   Pomykalski, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
   In the modem world, a society based on knowledge and information, aimed at innovations is being created. An organization wanting to develop should show a proinnovative character, i.e. the ability to undertake and implement ...
  • Managing the potential of small and medium-sized enterprises in business practice 

   Matejun, Marek; Błaszczyk, Wanda; Czekaj, Janusz; Lachiewicz, Stefan (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2010)
   The development of small and medium-sized enterprises is subject to numerous restrictions stemming both from their external environments, internal weaknesses and lack of resources in smaller business entities. On the ...
  • Marketing B2B w praktyce gospodarczej 

   Olczak, Artur; Urbaniak, Maciej (Difin, 2006)
   [...] Szczególny nacisk został w książce położony na analizę zachowań podmiotów działających na rynku instytucjonalnym, na relacje między dostawcami i odbiorcami oraz na prezentację najnowszych tendencji na rynku ...
  • Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie. 

   Otto, Jacek (C.H. Beck, 2004)
   [...] Zmiany zachodzące w otoczeniu marketingowym firm, nasilająca się konkurencja, coraz częściej określana mianem hiperkonkurencji, postępujące nasycenie wielu rynków, coraz bardziej zindywidualizowane oczekiwania ...
  • Marketing w handlu i usługach 

   Otto, Jacek; Olczak, Artur (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2007)
   [...] Głównym celem książki jest przedstawienie podstaw teoretycznych marketingu w handlu i usługach, uwzględniając przy tym kontekst zagadnień ogólniejszych, uniwersalistycznych, które mogą pomóc lepiej zrozumieć ...
  • Marketing wewnętrzny w firmach ubezpieczeniowych jako element kreowania trwałych relacji firma-klient 

   Makowska, Aleksandra (Wydawnictwo Media Press, 2008)
   Insurance service is mainly based on client-agent relationship. Its optimal level may be acquired when the attention is focused on the insurance company staff. Therefore the principles of internal marketing, directly derived ...
  • Matematyka w ekonomii 

   Witkowska, Dorota; Staniec, Iwona; Szmit, Anna (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2005)
   W skrypcie zawarto podstawową dla ekonomisty wiedzę z zakresu rachunku prawdopodobieństwa i rachunku macierzowego. Czyni to z niniejszego opracowania przystępne dla ekonomistów kompendium wiedzy z zastosowań tych ...
  • Menedżerowie w strukturach władzy organizacji gospodarczych 

   Lachiewicz, Stefan (Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007)
   Władza w organizacji gospodarczej to możliwość wpływu na określone zasoby organizacji, aby działały zgodnie z wolą organów władzy, w tym menedżerów. Autor, biorąc pod uwagę zmiany zachodzące w polskiej gospodarce, pokazał, ...
  • Model symulacyjny przedsiębiorstwa o produkcji małoseryjnej w konwencji dynamiki systemów dla układu zaopatrzenie – produkcja – zbyt 

   Mączewska, Anna; Wiśniewski, Zbigniew (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2016)
   Celem opracowania jest zbudowanie modelu przedsiębiorstwa produkcyjnego o produkcji małoseryjnej w ujęciu zaopatrzenia, produkcji i zbytu, przeprowadzanie symulacji z jednoczesną weryfikacją i walidacją powstającego ...
  • Modele transferu technologii 

   Blażlak, Robert; Owczarek, Konstanty (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2013)
   Innowacyjność przedsiębiorstwa jest związana z jego rozwojem w warunkach złożonego, zmiennego, otoczenia. Obecne uwarunkowania rynkowe wymuszają na przedsiębiorstwach podejmowanie decyzji w zakresie optymalizacji działań ...
  • Modelling of modern logistics enterprises 

   Fertsch, Marek; Grzybowska, Katarzyna; Stachowiak, Agnieszka (Publishing House of Poznan University of Technology, 2009)
  • Modelowanie strategii kadrowych w przedsiębiorstwie 

   Berliński, Lechosław (Wydawnictwo Media Press, 2008)
   Corporate strategy is a concrete and effective in business terms concept of functioning of a company in the future in the environment which is constantly changing in an unexpected and turbulent way. It is an art ...
  • The new challenges of reverse logistics 

   Kazimierska, Marianna; Grębosz, Magdalena (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
  • Nie warto żyć bezmyślnym życiem. Filozoficzne refleksje nad tym, co ważne. 

   Sośnicka, Joanna (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2016)