Now showing items 53-72 of 212

  • Identification of factors affecting personnel demand 

   Staniec, Iwona; Kaczmarek, Bogusław; Marczak, Michał (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
   This MONOGRAPH is the first part of a report on original research conducted as part of the research project "Demand for Managerial and Engineering Personnel in the Lodz Province in the Years 2007-2015". The primary ...
  • Identyfikacja czynników ekonomiczno-społecznych wpływających na różnice w oficjalnym i efektywnym wieku emerytalnym w wybranych krajach. 

   Depta, Adam; Staniec, Iwona (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2013)
  • Information and knowledge in innovative enterprise 

   Lewandowski, Jerzy; Kopera, Sebastian; Królikowski, Jan; Banaszak, Zbigniew; Bendkowski, Józef; Jasiński, Zdzisław; Kisielnicki, Jerzy; Krupa, Tadeusz; Nogalski, Bogdan; Penc, Józef; Trzcieliński, Stefan (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2007)
  • Information technologies in logistics 

   Szymonik, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2012)
   Monografia "Technologie informatyczne w logistyce" dobrze wpisuje się w dorobek polskiej literatury z obszaru logistyki. Tematyka obejmuje ważną dziedzinę jaką jest informacja, informatyka w zarządzaniu logistyką. ...
  • Innovative organizations 

   Pomykalski, Andrzej; Penc, Józef; Kaczmarek, Bogusław (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2008)
   In the modern world, a new type of society is being created. A society based on knowledge and information, aimed at innovation. An organisation wanting to develop should show a proinnovative character, i.e. the ability ...
  • Innowacje bankowe : bankowość elektroniczna, bankowość inwestycyjna i inżynieria finansowa 

   Bakalarczyk, Sebastian (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2006)
   [...] Zgodnie z przyjętym celem określono systematykę prezentacji poszczególnych obszarów merytorycznych. I tak podzielono książkę na trzy główne części: Bank i czynności bankowe, bankowość elektroniczną, bankowość ...
  • Innowacje w biznesie. Wybrane zagadnienia. 

   Blażlak, Robert; Szymański, Grzegorz (Wydawnictwo Politechnika Łódzka, 2016)
   Globalizacja gospodarki światowej przyczynia się w sposób ciągły do wzrostu stopnia konkurencyjności przedsiębiorstw, szczególnie w obszarze efektywnego zarządzania innowacjami, niezależnie od rodzaju reprezentowanej przez ...
  • Innowacyjność jako czynnik podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów na jednolitym rynku europejskim : praca zbiorowa 

   Otto, Jacek; Stanisławski, Robert; Maciaszczyk, Aleksandra; Greta, Marianna; Kasperkiewicz, Witold (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology, 2007)
   [...] Niniejsza monografia stanowi kolejną publikację przygotowaną w Katedrze Integracji Europejskiej i Marketingu Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej, poświęconą zagadnieniom funkcjonowania przedsiębiorstw na Jednolitym ...
  • Integracja systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy według normy PN-ISO 45001:2018 z normą PN-EN ISO 9001:2015 w zakładzie produkcyjnym – studium przypadku 

   Mróz, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   Postępująca globalizacja i związana z nią rywalizacja przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym wymaga wdrażania przez nie standardów związanych z jakością, bezpieczeństwem, ochroną środowiska oraz normami charakterystycznymi ...
  • International business : outline of strategic and marketing issues 

   Olczak, Artur (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
   W monografii International Business. Outline of Strategic and Marketing Issues autor starał się zarysować, to co jego zdaniem stanowi istotę biznesu - tworzenie nowych rynków i aktywność firm na tych rynkach. Fundamentem ...
  • International logistics 

   Szymonik, Andrzej (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2014)
  • Introduction to engineering 

   Grądzki, Ryszard; Kowal-Michalska, Katarzyna; Matuszek, Józef (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
   Lately, the technology development takes place at a great rate, which requires from each of us a continuous observation of this process. In order to understand the latest achievements of technology, it is necessary to ...
  • Inżynieria projektowania strategii przedsiębiorstwa : konstrukcja i technologia 

   Berliński, Lechosław; Penc-Pietrzak, Ilona (Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2004)
   [...] W związku z powyższym, celem książki jest w dużym stopniu nowe zaprezentowanie koncepcji strategii, konstrukcji jej modeli i technologii jej budowy dla potrzeb zarządzania w kolejnych fazach cyklu jej życia, jakimi ...
  • Jakość zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach 

   Stankiewicz-Mróz, Anna; Lendzion, Jarosław Piotr; Penc, Józef; Jędrych, Elżbieta (Wydawnictwo Media Press, 2012)
   W nowoczesnych organizacjach XXI wieku kapitał ludzki jest podstawą tworzenia wartości organizacji i stanowi o jej przewadze konkurencyjnej. Model gospodarki opartej na wiedzy rodzi potrzebę nowego podejścia do zarządzania, ...
  • Kierunki i uwarunkowania rozwoju zewnętrznego dużych firm produkcyjnych 

   Zakrzewska-Bielawska, Agnieszka; Lachiewicz, Stefan (Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa, 2007)
  • Klastry w gospodarce regionu 

   Owczarek, Konstanty; Penc, Józef; Kaczmarek, Bogusław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2010)
   [...] Celem niniejszej monografii jest przedstawienie problematyki klastrów w następujących aspektach tematycznych: • Sieciowe zarządzanie organizacjami w regionie. • Struktury sieciowe a innowacyjność przedsiębiorstw. • ...
  • Komplementarna czy substytucyjna rola pracowników spoza Unii Europejskiej na polskim rynku pracy? 

   Klimek, Dariusz (Wydawnictwo Media Press, 2008)
   In the article author analyzes roles of workers from Ukraine on the Polish market, trying to answer a question: whether in today's job conditions in the era of liberalization and legal possibility to work in Poland we ...
  • Komunikacja jako element kapitału społecznego w organizacji sieciowej 

   Wasiela-Jaroszewicz, Joanna; Marek, Agnieszka (Wydawnictwo Media Press, 2008)
   Due to the fact that the social capital is based on trust, norms, values and interrelations, it becomes a factor which builds and consolidates connections inside an organisation or society. It influences also overall efficiency ...
  • Komunikacja wewnętrzna w organizacjach sieciowych : praca zbiorowa 

   Lachiewicz, Stefan; Czekaj, Janusz; Marczak, Michał (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
   [...] Praca składa się z dwóch części. Część pierwsza, obejmująca pięć rozdziałów opracowania, została przygotowana na podstawie studiów literaturowych i opracowań badawczych. Przedstawiono tutaj rolę organizacji sieciowych ...
  • Konkurencyjność pracowników spoza Unii Europejskiej na polskim rynku pracy 

   Jędrych, Elżbieta; Klimek, Dariusz (Wydawnictwo Media Press, 2008)
   The subject of deliberation is a role of Ukrainian workers on the Polish market, in the aspect competitiveness' s of employing them. The appraisal of competitiveness was done on the basis of research results, carried ...