Now showing items 1-1 of 1

    • Matematyczne modelowanie systemów 

      Awrejcewicz, Jan (Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2007)
      Książka obejmuje zagadnienia obecnego stanu modelowania matematycznego procesów występujących głównie w naukach inżynierskich. Do zagadnień tych należą: definicja systemu, teoria i kryteria podobieństwa, model i ...