Now showing items 9-28 of 130

  • Algorytmy ruchu wzbudników w indukcyjnym nagrzewaniu powierzchni walcowej. 

   Frączyk, Andrzej; Kucharski, Jacek; Urbanek, Piotr (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2015)
   W artykule przedstawiono wybrane problemy związane z nagrzewaniem indukcyjnym obracającego się walca, z wykorzystaniem ruchomych wzbudników. Zaproponowano dwa algorytmy ruchu wzbudników i przeanalizowano ich cechy ...
  • Analiza porównawcza obiegów cieplnych elektrowni parowych na parametry ultranadkrytyczne. 

   Wawszczak, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Instytut Maszyn PrzepływowychLodz University of Technology. Press - Institute of Turbomachinery., 2013)
   W artykule przedstawiono wyniki analizy termodynamicznej trzech obiegów cieplnych elektrowni parowych na parametry ultranadkrytyczne: 35 MPa i 700oC. Analizę przeprowadzono dla obiegów o różnych sposobach napędu pompy ...
  • Analiza właściwości cienkich warstw TiO2 do aplikacji w elastycznych przyrządach fotowoltaicznych i optoelektronicznych. 

   Sibiński, Maciej; Znajdek, Katarzyna; Tadaszak, Katarzyna; Posadowski, Witold; Sawczak, Mirosław (Wydawnictwo Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Elektrotechniki, Warszawa, 2014)
   Artykuł jest opisem analizy nowej metody nakładania cienkich warstw dwutlenku tytanu pod kątem jej aplikacji w ogniwach słonecznych z uwzględnieniem elastycznych struktur fotowoltaicznych. Uzyskane warstwy zostały poddane ...
  • Analysis and design of capillary pumps for applications in electronic components systems 

   Wajman, Tomasz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   A prototype cooling system with a CPL device has been developed to study its capabilities and control methods. An important part of the project is the system of pump control. The cooling system actively reacts to changes ...
  • Analysis of the traction drive work with permanent magnet synchronous motor 

   Wawrzyniak, Adam (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   The work aims at a discussion of policies and strategies for control and review of the current uses of permanent magnet motor drives for traction in Polish and foreign constructions. As part of this work was a laboratory ...
  • Analysis of thermo kinetic processes in laser bonding, conducting great electric current density 

   Tomczyk, Mariusz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   In the paper the thermal phenomena in laser material treatment have been presented. An impact of the main factors, which accompany creation of laser welded connection and can have an effect on the temperature distribution ...
  • Aplikacja dla potrzeb kompleksowego przetwarzania tomograficznych danych pomiarowych - TomoKIS Studio 

   Banasiak, Robert; Jaworski, Tomasz; Wajman, Radosław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   W artykule autorzy przedstawiają opracowane narzędzie do kompleksowego przetwarzania i wizualizacji dwu- i trówymiarowych tomograficznych danych pomiarowych. Aplikacja o nazwie TomoKIS Studio powstała w Katerze Informatyki ...
  • Application of mixed algorithms of optimization in designing of big power low voltage induction motors 

   Łacheciński, Sebastian (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   The thesis deals with a problem of designing low voltage high power induction motors. Hybrid optimization algorithms are used. Selected global and deterministic optimization algorithms with modifications are applied. These ...
  • Application of swarm intelligence algorithms in control problems 

   Kacerka, Jarosław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   An application of swarm intelligence algorithms to control problems which may be described as an optimisation task is analysed in the paper. A multi-purpose implementation of PSO algorithm allowing for optimisation requiring ...
  • Architektura gridu bazodanowego oparta o podejście peer-to-peer 

   Kuliberda, Kamil; Adamus, Radosław; Kowalski, Tomasz Marek; Wiślicki, Jacek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   W artykule autorzy przedstawiają zaimplementowane i zweryfikowane poprzez w pełni funkcjonalny prototyp, podejście do realizacji obiektowego gridu bazodanowego przy wykorzystaniu wirtualnej sieci peer-to-peer omawiając ...
  • Assessment of hydrocephalus in children based on digital image processing and analysis 

   Fabijańska, Anna; Węgliński, Tomasz; Zakrzewski, Krzysztof; Nowosławska, Emilia (2014)
   Hydrocephalus is a pathological condition of the central nervous system which often affects neonates and young children. It manifests itself as an abnormal accumulation of cerebrospinal fluid within the ventricular system ...
  • Automatic morphologic filter design for image processing 

   Chłapiński, Jakub (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   Aperture filters are a relatively new class of image operators, and as such require more research for further improvements. Authors researched two different approaches. The first approach was to improve the filter definition ...
  • Badania czynnej powierzchni ściernicy supertwardej w widmie promieniowania podczerwonego. 

   Dębkowski, Ryszard; Kulesza, Zbigniew; Torzewicz, Tomasz (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, 2013)
   Referat przedstawia koncepcję metody obrazowania struktury czynnej powierzchni ściernicy na podstawie badania wielkości mocy promieniowania podczerwonego jej składników. Na bazie teorii promieniowania ciał przyjęto, że ...
  • Bezinwazyjne badania zjawisk dynamicznych zachodzących w przemysłowych procesach przepływów dwufazowych gaz-ciecz 

   Matusiak, Bartosz; Betiuk, Jakub; Romanowski, Andrzej; Fidos, Henryk (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   W wielu procesach przemysłowych występują przepływy dwufazowe gaz-ciecz. Mimo, że badania nad opracowaniem metod pozwalających na badanie zjawisk dynamicznych w tych procesach prowadzone są od wielu lat, do tej pory nie ...
  • Bezinwazyjne monitorowanie i diagnozowanie przemysłowych procesów transportu pneumatycznego 

   Chaniecki, Zbigniew; Grudzień, Krzysztof; Romanowski, Andrzej; Betiuk, Jakub; Matusiak, Bartosz; Sankowski, Dominik (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   Transport pneumatyczny materiałów sypkich jest często stosowany w przemyśle. Stąd istotnym zagadnieniem jest optymalizacja transportu, nie tylko gotowego produktu, ale również materiałów wewnątrz zakładu produkcyjnego. ...
  • Bezprzewodowe zasilanie ruchomych wzbudników w nagrzewaniu indukcyjnym obracającego się walca 

   Kobos, Witold; Kucharski, Jacek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2012)
   W artykule przedstawiono projekt i metodę realizacji bezprzewodowego zasilania układu wzbudników wykorzystywanych do nagrzewania indukcyjnego obracającego się walca stalowego, będącego elementem maszyny papierniczej. ...
  • Biegły informatyk w postępowaniu cywilnym 

   Szmit, Maciej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   Do postępowania cywilnego w sensie materialnym zalicza się sprawy wynikające ze stosunków: prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy. Szczególną cechą postępowania procesowego w sprawach cywilnych jest ...
  • Comparative study of the influence of the reorganization energy on the hole transport of two four-cyclic arenes 

   Kania, Sylwester; Kuliński, Janusz; Sikorski, Dominik (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2017)
   Application of the method of quantum-mechanical calculations allowed the determination of the reorganization energy of the molecules of tetracene and p-quaterphenyl and the estimation of the transfer rate integral between ...
  • Computer Simulation of Magnetic Resonance Angiography Imaging: Model Description and Validation 

   Klepaczko, Artur; Szczypiński, Piotr M.; Dwojakowski, Grzegorz; Strzelecki, Michał; Materka, Andrzej (2014)
   With the development of medical imaging modalities and image processing algorithms, there arises a need for methods of their comprehensive quantitative evaluation. In particular, this concerns the algorithms for vessel ...
  • Congestion control in connection-oriented data transmission networks 

   Ignaciuk, Przemysław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   In this paper formal, control-theoretic methods are applied to design an efficient congestion control algorithm for modern connection-oriented data transmission networks. The design is based on the principles of discrete-time ...