Now showing items 79-98 of 130

  • Pasywne układy dopasowania impedancji obciążenia indukcyjnie nagrzewanego wsadu 

   Kobos, Witold; Zgraja, Jerzy (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2013)
   W celu efektywnego przekazywania energii z generatora do indukcyjnie nagrzewanego wsadu stosuje się pasywne układy dopasowujące impedancje obciążenia. Powszechnie stosowanym w tym celu jest transformator dopasowujący. W ...
  • Person identification based on iris image analysis with special emphasis on hardware implementation 

   Grabowski, Kamil (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   The paper presents main results of PhD dissertation concerning authentication systems based on the analysis of iris pattern. The work presents the possibility of computing hardware acceleration of this process.
  • Person identification based on iris image analysis with special emphasis on hardware implementation - statistical analysis 

   Grabowski, Kamil (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2011)
   The paper presents main results of PhD dissertation concerning authentication systems based on the analysis of iris pattern. Two main threads of the work are presented: iris image segmentation and its influence on the ...
  • Pomiar zjawisk dynamicznych występujących podczas opróźniania silosów przy zastosowaniu tomografii ECT 

   Grudzień, Krzysztof; Chaniecki, Zbigniew; Sankowski, Dominik; Niedostatkiewicz, Maciej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   W artykule przedstawiono zastosowania elektrycznej tomografii pojemnościowej do monitorowania zjawisk dynamicznych zachodzących podczas procesu rozładowywania silosu. Badania doświadczalne przeprowadzono w cylindrycznym ...
  • Power station grounding grid design using field methods 

   Markiewicz, Przemysław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   The paper presents the methodology of designing grounding grids by means of a field model. The model has been created and implemented in ANSYS. The results have been compared with those obtained by analytical calculations ...
  • Profesor Bronisław Sochor - twórca łódzkiej szkoły naukowej elektrochemii 

   Januszkiewicz, Krzysztof (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   The paper presents the biography of prof. Bronisław Sochor as well as his scientific and organizational activities in Technical University of Lodz. In the article his work for setting up the Electrical Department is discussed.
  • Progress in fabrication technology of silver-based contact materials with particular account of the Ag-Re and Ag-SnO2Bi2O3 composites 

   Księżarek, S.; Woch, M.; Kołacz, D.; Kamińska, M.; Borkowski, Piotr; Walczuk, Eugeniusz (Polska Akademia NaukPolish Academy of Sciences, 2014)
   The paper outlines technologies currently used for the production of the Ag-Re10 and Ag-SnO2Bi2O3 contact materials in a form of wires and solid and bimetallic rivets. Their characteristic parameters, including physical ...
  • Projekt ODRA - założenia i rezultaty 

   Adamus, Radosław; Kowalski, Tomasz Marek; Kuliberda, Kamil; Wiślicki, Jacek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   Celem projektu ODRA (Object Database for Rapid Application development) jest opracowanie obiektowo zorientowanego systemu zarządzania obiektową bazą danych. System ten ma udostępniać zestaw narzędzi powalających na budowanie ...
  • Przegląd zagadnień algorytmiczno-inżynierskich w aplikacji wspomagającej tłumaczenie przy tworzeniu wielojęzycznych wersji dokumentów DTP 

   Draus, Cezary; Grabowski, Szymon; Nowak, Grzegorz; Raniszewski, Marcin (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   Praca przedstawia szereg zagadnień związanych z automatycznym tłumaczeniem katalogów i broszur reklamowych przy użyciu systemu klasy CAT (Computer-Aided Translation) i dokumentuje nasze prace związane z otrzymaniem efektywnych ...
  • Przezroczysta integracja zasobów relacyjnych do obiektowego wirtualnego repozytorium 

   Wiślicki, Jacek; Adamus, Radosław; Kowalski, Tomasz Marek; Kuliberda, Kamil (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   Prezentowana w artykule idea polega na wirtualnej integracji rozproszonych heterogenicznych zasobów bazodanowych w scentralizowaną, jednorodną, spójną i pozbawioną fragmentacji oraz nadmiarowości całość tworzącą wirtualne ...
  • Public engagement in science - education through the use of 3D technology applied in tomography 

   Tan, Kevin; Babout, Laurent; Janaszewski, Marcin (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   This paper summarizes one of the knowledge transfer scheme under DENIDIA Framework XI funded project at the Computer Engineering Department in the field of public engagement and 3D stereoscopic projection system. It will ...
  • Regulacja PI temperatury w układzie nagrzewania indukcyjnego z ruchomymi wzbudnikami 

   Kucharski, Jacek; Frączyk, Andrzej; Urbanek, Piotr (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2012)
   W artykule przedstawiono możliwość regulacji PI temperatury powierzchni nagrzewanego indukcyjnie ruchomymi wzbudnikami obracającego się walca stalowego. Na bazie doświadczeń symulacyjnych wykonanych z użyciem modelu ...
  • Remarks on five equivalent forms of the fractional – order backward – difference 

   Ostalczyk, Piotr (2014)
   In this paper a fractional-order backward-difference/sum (FOBD/S) equivalent formulae are considered. From the Gr¨unwald- Letnikov (GL - FOBD) definition formula and its Horner equivalent form one derives the Riemann-Liouville ...
  • Role of insulation wrapping on HV electrode in the mechanism of electrical in transformer oil 

   Rózga, Paweł (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   The results of research intended to reveal the role of insulation wrapping on HV electrode in the mechanism of electrical discharges in transformer oil under lightning impulse are presented in this paper. This role is ...
  • Różne rzeczywistości w nowoczesnej edukacji 

   Kamińska, Dorota; Zwoliński, Grzegorz; Laska-Leśniewicz, Anna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   Politechnika Łódzka jest koordynatorem międzynarodowych projektów ATOMIC i Mr UD oraz partnerem w projekcie VRAna, związanych z wykorzystaniem technologii rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości oraz rzeczywistości mieszanej ...
  • Silo emptying in aspect of the non-desctructive detection methods application 

   Niedostatkiewicz, Maciej; Chaniecki, Zbigniew; Sankowski, Dominik (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   The paper presents results of concentration measurements in non-cohesive sand during free flow in rectangular and cylindrical silos using different non-invasive methods like thermography, X-ray photography, X-ray tomography ...
  • Stanowisko dwuczęstotliwościowego generatora do nagrzewania indukcyjnego 

   Frączyk, Andrzej; Jaworski, Tomasz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2013)
   Generatory dwuczęstotliwościowe znajdują coraz szersze zastosowanie w procesach obróbki cieplnej wykorzystujących nagrzewanie indukcyjne. W artykule przedstawiono opis prototypowego stanowiska badawczego służącego do ...
  • Symulacja komunikacji w sieciach bezprzewodowych typu ad-hoc w środowisku OMNeT++ 

   Sierszeń, Artur; Sturgulewski, Łukasz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   Artykuł przedstawia zastosowanie środowiska OMNeT++ w symulacyjnym badaniu komunikacji w sieciach bezprzewodowych typu ad-hoc. Testy nowo opracowywanych rozwiązań w zakresie trasowania ad-hoc są w realnym środowisku trudne ...
  • Symulacja nagrzewania dielektrycznego wilgotnej wstęgi papieru. 

   Urbanek, Piotr; Kucharski, Jacek; Frączyk, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2015)
   Artykuł prezentuje modelowanie numeryczne nagrzewania pojemnościowego wilgotnej wstęgi papieru. Symulacje wykonano dla kilku geometrii elektrod suszarni pojemnościowych, badając wpływ ich kształtu oraz warunków zasilania ...
  • Symulacja numeryczna pomieszczeń ogrzewanych eletrycznie 

   Januszkiewicz, Krzysztof (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   Przedstawiono opracowany program komputerowy umożliwiający symulację pomieszczeń ogrzewanych elektrycznie. Program pozwala śledzić zmiany temperatury w pomieszczeniu ogrzewanym i mocy grzejnej, spowodowane zmieniającą się ...