Now showing items 43-62 of 130

  • Identyfikacja wsadu w dwuczęstotliwościowym nagrzewaniu indukcyjnym 

   Urbanek, Piotr; Kucharski, Jacek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2013)
   W pracy przedstawiono założenia dotyczące struktury i działania systemu określającego zdolność do nagrzewania wsadu przy założonym procesie technologicznym na stanowisku inteligentnego generatora dwuczęstotliwościowego. ...
  • Impact of Indoor Environment on Path Loss in Body Area Networks 

   Hausman, Sławomir; Januszkiewicz, Łukasz (MDPI, 2014)
   In this paper the influence of an example indoor environment on narrowband radio channel path loss for body area networks operating around 2.4 GHz is investigated using computer simulations and on-site measurements. In ...
  • Improvement of electrical capacitance tomography hardware 

   Wajman, Radosław; Nowakowski, Jacek; Styra, Darius (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   Electrical Capacitance Tomography (ECT) is used to obtain the permittivity distribution of material, measuring capacitances between electrodes, placed around material. ECT is fast, non-invasive and low cost imaging system. ...
  • Influence of gaseous mineral components on DC electric arc parameters 

   Raniszewski, Grzegorz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   The applications of electric arc plasma can be classified in two categories: electrical and thermal (chemical). In most cases plasma consists not only of inert gas but also inserted on purpose or in undesirable way metal. ...
  • Influence of Stress and Relaxation Characteristics of Knitted Fabrics on the Unit Pressure of Compression Garments Supporting External Treatment 

   Ilska, Anita; Kowalski, Krzysztof; Kłonowska, Magdalena; Kowalski, Tomasz Marek (Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh) , Łódź, PolskaInstitute of Biopolymers and Chemical Fibres, Lodz, Poland, 2014)
   The paper presents an analysis of the influence of the mechanical properties’ heterogeneity of knitted fabrics and the method of determining their characteristics of stress and relaxation (deformation) on the value of unit ...
  • Information technology networked system for student mobility support 

   Dębiec, Piotr; Materka, Andrzej (Emerald Group Publishing Limited, 2015)
   Purpose - This paper presents an IT system - Student Connectivity Module (SCM) - designed for support of administration of student exchange between universities in different countries, developed under the EU 7th Framework ...
  • International collaboration of Computer Engineering Department in process tomography field 

   Sankowski, Dominik (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   Paper describes Computer Engineering Department (CED) activities in international collaboration in process tomography field. It presents chronologically, the history of transfer of knowledge, incoming and outgoing staff ...
  • Klasyfikacja danych, algorytmy redukcji i edycji zbiorów wykorzystujące miarę reprezentatywności 

   Raniszewski, Marcin (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   Klasyfikacja danych to podejmowanie decyzji na podstawie informacji, które te dane przenoszą (tzw. cech danych). Prawidłowa i szybka klasyfikacja zależy od prawidłowego przygotowania zbioru danych, jak i doboru odpowiedniego ...
  • Komponent wizyjny systemu komputerowego do nadzorowania pracy stanowiska nagrzewania indukcyjnego. 

   Koszmider, Tomasz; Zgraja, Jerzy; Strzecha, Krzysztof (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2015)
   W artykule przedstawiony został projekt oraz metody implementacji komponentu wizyjnego systemu komputerowego przeznaczonego do nadzoru pracy stanowiska do nagrzewania indukcyjnego.
  • Komputerowe metody identyfikacji obiektów elektrotermicznych 

   Kucharski, Jacek; Sankowski, Dominik (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   W artykule przedstawiono zakres badań prowadzonych w Katedrze Informatyki Stosowanej w obszarze metod i algorytmów identyfikacji obiektów cieplnych. Omówiono historię i główne kierunki tych badań oraz dotychczasowe ...
  • Komputerowe przetwarzanie i analiza obrazów w ocenie zjawisk zachodzących w komórkach i tkankach roślin 

   Gocławski, Jarosław; Sekulska-Nalewajko, Joanna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   Katedra Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej współpracuje z biologami z dwóch jednostek Uniwersytetu Łódzkiego, które zajmują się badaniami procesów fizjologicznych i zakłóceniami rozwoju roślin powodowanymi ...
  • Koncepcja i rozwój studiów podyplomowych w Katedrze Informatyki Stosowanej 

   Sankowski, Dominik; Sekulska-Nalewajko, Joanna; Wojciechowski, Rafał (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   Publikacja przedstawia ewolucję kierunków kształcenia podyplomowego w ofercie Katedry Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej w latach 1998-2010. Zakres tematyki studiów skutecznie nadążał za zmianami potrzeb rynku ...
  • Koncepcja przezroczystego indeksowania dla rozproszonej obiektowej bazy danych opartej na architekturze stosowej SBA 

   Kowalski, Tomasz Marek; Adamus, Radosław; Kuliberda, Kamil; Wiślicki, Jacek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   Artykuł zawiera opis zaprojektowanego przez autorów w pełni przezroczystego systemu indeksowania dla obiektowej bazy danych opartej na stosowej architekturze (SBA, Stack-Based Architecture). Bazując na solidnym fundamencie ...
  • Korekcja zmiennej emisyjności powierzchni nagrzewanego indukcyjnie wirującego walca dla potrzeb pomiarów kamerą termowizyjną 

   Urbanek, Piotr; Kucharski, Jacek; Frączyk, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2012)
   W pracy opisano metodę wyznaczania i korekcji zmiennego rozkładu emisyjności na powierzchni nagrzewanego indukcyjnie obracającego się walca stalowego. Metoda ta bazuje na aproksymacji pomierzonego rozkładu temperatury za ...
  • Laboratorium tomografii procesowej im. prof. Tomasza Dyakowskiego w Katedrze Informatyki Stosowanej 

   Sankowski, Dominik (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   W artykule przedstawiony został zakres badań oraz osiągnięcia pracowników Katedry Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej w dziedzinie Tomografii Procesowej. Zespól naukowców Katedry Informatyki Stosowanej pod kierunkiem ...
  • Measurement of dynamic pulsations in bulk solid during silo discharging using ECT method 

   Grudzień, Krzysztof; Chaniecki, Zbigniew; Niedostatkiewicz, Maciej; Romanowski, Andrzej; Sankowski, Dominik (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   Paper will focus on the results of tests with the slender cylindrical silo emptied both gravitationally and in controlled manner. The influence of the initial density, wall roughness, height and velocity on the emptying ...
  • Methods of reference set condensation for decision rules based on distance functions 

   Sierszeń, Artur (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   The article presents four original algorithms of the reference set condensation to control the compromise between the speed and the quality of classification based on the obtained condensed reference set. The results ...
  • Methods of strong reduction and edition of a reference set for the nearest neighbour rule 

   Raniszewski, Grzegorz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   The article summarises a doctoral dissertation proposing new methods of a reference set reduction and edition for the Nearest Neighbour Rule (NN).The presented methods are designed to accelerate NN and to improve its ...
  • Metody sztucznej inteligencji w modelowaniu i identyfikacji obiektów elektrotermicznych 

   Jackowska-Strumiłło, Lidia; Kucharski, Jacek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   W pracy przedstawiono zastosowanie metod sztucznej inteligencji do modelowania i identyfikacji wybranych obiektów elektrotermicznych. Zastosowano sztuczne sieci neuronowe do modelowania i identyfikacji nieliniowych własności ...
  • Model świetlówki kompaktowej w środowisku PSPICE 

   Brodecki, Dariusz; Kasprzak, Andrzej; Orlikowski, Marek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   Wprowadzenie Rozporządzenia Komisji WE 244/2009 dotyczącego wymagań ekoprojektowych dla bezkierunkowych lamp do użytku domowego spowodowało wzrost zainteresowania energooszczędnymi źródłami światła. "Wszystkie żarówki, ...