Now showing items 1-1 of 1

    • Wybrane zagadnienia biometrii 

      Ślot, Krzysztof (Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2008)
      Monograficzne ujęcie wybranych problemów biometrii - nauki zajmującej się ustalaniem lub potwierdzaniem tożsamości osób na podstawie ich wyglądu, cech fizycznych i sposobu zachowania. Podano podstawy automatycznego ...