Now showing items 1-6 of 6

  • Bezpieczeństwo ruchu w transporcie 

   Karbowiak, Henryk; Barański, Sławomir (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2011)
   Monografia „Bezpieczeństwo ruchu w transporcie" ma na celu wskazanie na podstawie analizy uwarunkowań, szczególnie w zakresie infrastruktury, ogólnych zasad, zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu pojazdów. Przedstawiono ...
  • Modelowanie pola elektromagnetycznego w rdzeniach anizotropowych 

   Napieralska-Juszczak, Ewa; Komęza, Krzysztof (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2012)
   [...] Prezentowana monografia jest wynikiem wieloletnich badań, prowadzonych przez autorów w Laboratorium LSEE Uniwersytetu Artois w Bethune we Francji oraz w Instytucie Mechatroniki i Systemów Informatycznych Politechniki ...
  • Modelowanie w przestrzeni 3D : AutoCad 2012 PL 

   Szczerbanowski, Ryszard (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2011)
   [...] W pierwszej kolejności w podręczniku zawarto zagadnienia związane z narzędziami charakterystycznymi dla pracy w przestrzeni trójwymiarowej, do których zaliczyć można definiowanie kierunków patrzenia, modyfikowani ...
  • Wibroakustyka maszyn elektrycznych z magnesami trwałymi 

   Witczak, Paweł (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2012)
   This book is primarily devoted to discussing the physical basis of generation of vibration and acoustic noise of electromagnetic origin in the brushless electrical machines excited by permanent magnets. These machines, due ...
  • Wizualizacja AutoCAD 2011 PL 

   Szczerbanowski, Ryszard (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2011)
  • Wizualizacja scen 3D : AutoCAD 2012 PL 

   Szczerbanowski, Ryszard (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2011)