Now showing items 1-1 of 1

    • Wprowadzenie do programowania w Delphi : podstawy środowiska i języka 

      Szmit, Maciej (A.N.D.-Adam Domagała, 2004)
      Wśród osób zajmujących się nauczaniem programowania funkcjonują dwa poglądy na nauczanie podstaw programowania. Według jednego z nich znajomość zjęzykami programowania należy rozpoczynać od wizualnego tworzenia aplikacji w ...