Now showing items 1-1 of 1

    • Zarządzanie zasobami ludzkimi z perspektywy kosztów transakcyjnych 

      Plichta, Jarosław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2013)
      Problem zarządzania zasobami pracy w dobie rozwoju nowoczesnych technologii komunikacyjnych i informacyjnych ujawnia szereg zjawisk i procesów zmieniających tradycyjne podejście do tego kluczowego zasobu każdego ...