Now showing items 1-1 of 1

    • Adaptacja kooperatywna 

      Stańczyk-Hugiet, Ewa (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2013)
      Artykuł podejmuje zagadnienie adaptacji, ujmując je jako podstawową strategię w selektywnym otoczeniu. Odwołując się do dorobku ewolucyjnego wyjaśnia,że w otoczeniu dużej prędkości współpraca jest najlepszą strategią ...