Now showing items 1-3 of 3

  • Motywowanie pracowników wiedzy pokolenia Y 

   Kmiotek, Krystyna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2013)
   Motywowanie pracowników stanowi ciągle aktualny problem w kontekście zmieniających się oczekiwań pracowników i pracodawców. Warunki gospodarki wiedzy kierują uwagę na ważną z punktu widzenia przedsiębiorstwa grupę ...
  • Zarządzanie różnorodnością a imperatyw zarządzania pokoleniami 

   Kłos, Monika (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2013)
   Większość polskich przedsiębiorstw cechuje niska zdolność adaptacyjna związana z przechodzeniem z gospodarki opartej na pracy i kapitale do gospodarki opartej na wiedzy. Przyczynami niskiej adaptacyjności jest niska ...
  • Znaczenie utrzymania potencjału ludzkiego w procesie upadłości układowej 

   Wojtkowiak, Grzegorz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2013)
   Artykuł ukazuje rolę zasobów i potencjału ludzkiego w procesie postępowania upadłościowego. Na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa przedstawione są główne problemy związane z restrukturyzacją kadr, odejściami pracowników ...