Now showing items 1-1 of 1

    • Modelowanie zmian struktury tkaniny poddanej statycznym obciążeniom 

      Barburski, Marcin (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2008)
      Praca ma zarysowane, ale splecione ze sobą, dwa nurty. Pierwszy dotyczy opracowania narzędzia do analizy zmian struktury tkaniny poddanej rozciąganiu. Drugi dotyczy badania zmian struktury tkanin poddanych naprężeniom ...