Now showing items 1-1 of 1

    • Media społecznościowe w mikroprzedsiębiorstwach 

      Tomczak, Jakub (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2017)
      Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania mediów społecznościowych do rozwoju i promocji mikroprzedsiębiorstw. We wstępie zostały scharakteryzowane mikroprzedsiębiorstwa oraz obawy z którymi się obecnie ...