Now showing items 21-40 of 363

  • Assessment of transversal skills: the case of Universitat Politècnica de València (Spain) 

   Miralles, Cristóbal; Canós-Darós, Lourdes; Perelló-Marín, María Rosario; Santandreu-Mascarell, Cristina (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2017)
   This paper summarizes the actual state and “in progress” results of an ambitious project based on transversal skills that has been created at Universitat Politècnica de València (UPV) – Spain. One of the last initiatives of ...
  • Badania i analiza przepuszczalności udarowej tkanin 

   Tokarska, Magdalena (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2007)
   W pracy analizowano cechę płaskich wyrobów włókienniczych - tkanin, jaką jest ich przepuszczalność udarowa powietrza. Badania tej cechy dokonano na specjalnie wykonanym stanowisku pomiarowym. Za pomocą przemieszczającego ...
  • Badania nad wytworzeniem funkcjonalnych nanomateriałów w postaci dyspersji wodnych i ich depozycją na podłoża tekstylne 

   Skrzetuska, Ewa (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2014)
   W pracy skoncentrowano się na opracowaniu materiałów drukarskich w postaci wodnych dyspersji nanocząstek, nadających tekstyliom właściwości wielofunkcjonalne- bakteriostatyczne, antystatyczne i sensoryczne. Podjęto próbę ...
  • Badania odzieży naruszającej prawa własności intelektualnej w aspekcie obrotu na polskim rynku i oceny jej wartości użytkowej 

   Faryś, Przemysław Krystian (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2017)
   Praca doktorska poświęcona jest analizom i badaniom na temat problematyki obrotu odzieżą naruszającą prawa własności intelektualnej na przykładzie polskiego rynku. Niniejsze opracowanie stanowi skrót rozprawy doktorskiej.Pierwszą ...
  • Badania włókien i tekstyliów w aspekcie ich właściwości alergennych 

   Kułak, Anna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2011)
   Prace badawcze poprowadzono w kierunku analizy uwarunkowań oddziaływania alergennego tekstyliów. Uwagę skoncentrowano na poznaniu przyczyn nadwrażliwości kontaktowej, wywołanej przez włókna i tekstylia, w aspekcie wptywu ...
  • Badanie i ocena czynników psychospołecznych w mikro-przedsiębiorstwie na przykładzie stanowiska pracownika działu obsługi klienta 

   Cukrowska, Lidia (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2010)
   Zagrożenia psychospołeczne, nagminnie niedostrzeganie przez obie strony stosunku pracy, według różnych źródeł są główną przyczyną od 60 do 80% wypadków przy pracy. Szczegółowa analiza środowiska pracy uwzględniająca ...
  • Bariery wdrażania programu EMAS III w przedsiębiorstwie przemysłu farmaceutycznego 

   Fabisiak, Joanna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2012)
   W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące barier wdrażania Systemu Ekozarządzania i Audytu EMAS III w przedsiębiorstwie przemysłu farmaceutycznego.
  • Bariery wdrażania Total Productive Maintenance w przedsiębiorstwach produkcyjnych 

   Pleskot, Małgorzata (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2012)
   Wydajność maszyn i urządzeń produkcyjnych jest jednym z istotnych czynników decydujących o sukcesie przedsiębiorstwa. Przygotowanie procesu ukierunkowanego na zwiększenie stopnia wykorzystania parku maszynowego należy ...
  • Basic Mechanisms of Brownian String Analysis and Manipulation 

   Bartyzel, Krzysztof (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2018)
   The paper presents the possibilities of using Brownian Strings as an example of Active Contour Model for linguistic description of objects in an image. Having only a notation composed of a combination of characters RULD ...
  • BBO in solving complex optimization problems– bullwhip effect reduction in logistics networks 

   Dziomdziora, Adam; Ignaciuk, Przemysław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   This chapter addresses Biogeography-Based Optimization (BBO) implementation for counteracting the bullwhip effect in logistic systems influenced by uncertain demand. The considered class of systems comprises two types ...
  • Bezpieczeństwo w logistyce transportu 

   Zwoliński, Łukasz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   Celem przedstawionego rozdziału jest zobrazowanie istoty i znaczenia transportu, jego rodzaju, zdefiniowanie pojęć transportu, logistyki i spedycji tworzących branżę TSL, przedstawienie praktycznego zastosowania transportu ...
  • BIM – jak to z nim jest? 

   Ochendalski, Adrian; Kwiatkowski, Czesław (Lodz University of Technology. Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental EngineeringPolitechnika Łódzka. Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska, 2019)
   BIM jest bardzo dużym ułatwieniem w wykonywaniu konstrukcji czy całych inwestycji. Skrót ten oznacza „modelowanie informacji o budynku” już na etapie jego projektowania czy wczesnej koncepcji. Korzystając z technologii ...
  • Black-Gray-White Barcode Based on Error Correction Data Encoding 

   Dychka, Ivan; Sulema, Olga (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2019)
   The paper presents an approach based on using barcodes with three color gradations (white, gray, and black) instead of traditional black and white barcodes. Such three-color barcodes can be produced and read by using the ...
  • Bloogs as tools for improving young people`s entrepreneurial skills and self-employment - case study of the most successful Polish fashion bloggers 

   Jabłońska, Marta R; Śniegula, Anna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2017)
   Celem artykułu jest przedstawienie blogów jako skutecznych narzędzi dla młodzieży w rozwijaniu przedsiębiorczych umiejętności i postaw. Aby osiągnąć ten cel, dokonano przeglądu aktualnej literatury i przeprowadzono badanie ...
  • Broker klastra a Specjalna Strefa Ekonomiczna 

   Sikorski, Andrzej; Włodarczyk, Marcin (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2010)
   Polityka klastrowa, która została wypracowana przez instytucje Unii Europejskiej, a która jest wdrażana od wielu lat bezkrytycznie przez instytucje państwowe, jest niedopasowana do realiów polskiej gospodarki oraz relacji ...
  • Byczyna – średniowieczne miasto idealne 

   Misiak, Jakub (Lodz University of Technology. PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2020)
   Byczyna is a spectacular example of preservation of the cultural heritage in the form of a historical urban layout and the unique architecture. The main part of the paper is a fragment of an urban and architectural study ...
  • The camera as a way of telling stories with images in 360 animations using VR technology 

   Białek, Maciej; Wiśniewska, Aneta; Szrajber, Rafał (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   VR technologies have found their place into the film industry, potentially revolutionizing standards of cinematography. Aim of this work was to investigate and compare the perception of space depending on the type of ...
  • A Case Study based exam at Computer Science at Lodz University of Technology 

   Sękalski, Przemysław; Pietrzak, Piotr (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   This paper describes the process of introducing changes in diploma examination system in the Computer Science discipline at Lodz University of Technology, Poland. The main aim of this paper is to share the experience with ...
  • Case-Based Reasoning for Pattern Recognition using Granular Information Generated by Active Hypercontours 

   Szczepaniak, Piotr S. (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   This paper presents a novel extension of the case-based reasoning (CBR) technique. In the proposed method, a case is defined using the concept of multidimensional information granule created by the active hypercontour. The ...
  • Cell walls polysaccharides of rose hips 

   Balcerzak, Bogumił; Milala, Joanna; Kosmala, Monika; Matysiak, Bożena; Klewicka, Elżbieta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2019)
   The content of alcohol insoluble solids (AIS ), polysaccharide composition of cell walls and uronic acids content calculated as galacturonic acid in rose hips (Rosa villosa (Rosa pomifera Herrm) ‘Karpatia', Rosa canina L., ...