Now showing items 156-175 of 363

  • Linguistic Summaries of Graph Databases in Customer Relationship Management (CRM) 

   Bartczak, Monika; Niewiadomski, Adam (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2019)
   The paper concentrates on data models that differ from the traditional relational one by Codd (1970). In particular, we are interested in processing graph databases (graph datasets) without any pre-configured structure, ...
  • Loading Initial Data into the Quantum Register 

   Ostrowski, Marcin (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
   In this paper, we examine a simple algorithm for loading initial data into the quantum register. In order to perform the algorithm standard two input gates are used. The algorithm is tested for the Gaussian and sine wave ...
  • Logistyka magazynowania w przedsiębiorstwie handlowym 

   Świętoń, Agata (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2020)
   Celem badań, których wyniki wykorzystano w treści artykułu, było przeprowadzenie analizy problemów występujących w przedsiębiorstwie handlowym w zakresie logistyki magazynowania oraz wyciągnięcie wniosków, które ...
  • Making team viably – a challenge for contemporary companies 

   Smolbik-Jęczmień, Alicja; Chomątowska, Barbara; Janiak-Rejno, Iwona; Żarczyńska-Dobiesz, Agnieszka (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejWydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2019)
  • Management approach to social housing to support the welfare of the elderly 

   Marcinkiewicz, Edyta (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2021)
   This paper deals with the topic of social housing which supports seniors. Its aim is to identify the key aspects of social housing management with the older population as a target group. The link between effective functioning ...
  • Marketing baz danych jako żródło konkurencyjnej przewagi i narzędzie dyskursywnego tworzenia klienta jako obszaru wiedzy 

   Grajeta, Paulina (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2018)
   Wobec rosnącego znaczenia technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) oraz cyfrowych przepływów danych, które umożliwiają te technologie,coraz więcej podmiotów gospodarczych poszukuje sposobów na zwiększenie swoich ...
  • Mechanizmy odnowy strategicznej przedsiębiorstwa: przegląd literatury 

   Karpacz, Jarosław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2013)
   W opracowaniu przedstawiono istotę i strukturę koncepcji odnowy strategicznej przedsiębiorstwa. Scharakteryzowano typy tej odnowy oraz cztery rodzaje mechanizmów przeprowadzania odnowy strategicznej przedsiębiorstwa w ...
  • Media społecznościowe w mikroprzedsiębiorstwach 

   Tomczak, Jakub (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2017)
   Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania mediów społecznościowych do rozwoju i promocji mikroprzedsiębiorstw. We wstępie zostały scharakteryzowane mikroprzedsiębiorstwa oraz obawy z którymi się obecnie ...
  • Medical-Grade Network Security - Air-Gap Isolation and PossibleWeak Points 

   Arendt, Daniel (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2016)
   Modern medical imaging devices (MID) are usually connected to the network. Transfer of digital data to the Picture Archiving and Communication Systems (PACS) and then to Hospital Information Systems (HIS) without the ...
  • A Memory Model for Emotional Decision-Making Agent in a Game 

   Rogalski, Jakub; Szajerman, Dominik (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2018)
   Virtual characters are an important part of many modern computer games. This paper describes a graph-based memory system designed for artificial agents that also simulate simple emotions. The system was tested using virtual ...
  • Menedżer w roli nauczyciela akademickiego – doświadczenia Forum Edukacji Biznesowej 

   Niemczyk, Jerzy (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2013)
   W 2008 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu powołano Forum Edukacji Biznesowej z misją kształcenia kompetencji biznesowych studentów oraz łączenia doświadczeń praktyków biznesu z wiedzą akademicką. Oferta Forum ...
  • Menedżerowie w kreowaniu zaangażowania pracowników w strategii społecznie odpowiedzialnego przedsiębiorstwa 

   Kroik, Janusz; Malara, Zbigniew (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2013)
   W artykule pokazano związki między stopniem zaangażowania pracowników a skutecznością wdrażania strategii CSR (Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa). Po pierwsze, dokonano całościowego przeglądu czynników ...
  • Metaforyczny opis organizacji publicznej. Państwowa Inspekcja Sanitarna w świetle teorii Garetha Morgana 

   Mańkowski, Waldemar (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2019)
   Celem pracy jest zweryfikowanie hipotezy, że teoria Garetha Morgana – metaforyczne podejście do organizacji – jest przydatna do opisu publicznej – rządowej organizacji, której działania podlegają restrykcyjnym regulacjom ...
  • Metoda identyfikacji zdolności systemu motywacyjnego do kreowania zachowań oczekiwanych przez pracodawcę 

   Rutka, Ryszard; Czerska, Małgorzata (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2013)
   W literaturze przedmiotu wiele miejsca poświęca się identyfikacji oczekiwań pracowników w stosunku do systemu motywacyjnego. Autorzy artykułu podjęli próbę opracowania metody diagnozującej zdolność systemu motywacyjnego ...
  • Metoda oceny środowiskowej projektów inwestycyjnych w gospodarce o obiegu zamkniętym 

   Burchart-Korol, Dorota; Proksa, Jadwiga (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2017)
   Projekty inwestycyjne obejmują różne zadania związane z podjęciem decyzji odnośnie planowanej inwestycji. Z reguły prace te dotyczą przede wszystkim analiz ekonomicznych, na podstawie których dokonuje się wyborów najbardziej ...
  • Metoda szczupłego zarządzania w rozwoju zrównoważonego rolnictwa 

   Adamus, Wiktor; Bogacz, Paweł (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2019)
   Ludzkość od zarania dziejów zmaga się ze zjawiskiem głodu, którego likwidacja zależy od produkcji żywności i jej dystrybucji. Pomimo coraz lepszej efektywności, rolnictwo nie jest w stanie nadążyć za rosnącą liczbą konsumentów ...
  • Miejskie cmentarze zabytkowe w południowo-wschodniej Polsce – problematyka ochrony 

   Sznajder, Magdalena (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019)
   Artykuł podejmuje temat ochrony zabytkowych cmentarzy Galicji. Poprzez ukazanie ich historii próbuje określić problemy, z jakimi się zmagają oraz pokazać potencjalne sposoby na ich rozwiązanie
  • Modelling Heat Flow in a Heat Storage System with the Use of the Finite Volume Method 

   Sobieski, Wojciech (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2019)
   Non-stationary heat flow was analysed in a heat storage system comprising a flat multilayer structure with different parameters and thickness. Concrete was the heat storage material, and water was the transfer medium ...
  • Modelowanie charakterystycznych stanów gazowej filtracji pyłu we włókninach 

   Strzembosz, Wiktor (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2007)
   Opracowano nową metodę badawczą czystych i zapylonych materiałów włókienniczych, którą zastosowano dla włóknin igłowanych. Podstawą metody jest badanie wartości oporów aerodynamicznych materiału, wzdłuż osi z prostopadłej ...
  • Modelowanie procesów wymiany ciepła w dzianinach futerkowych 

   Więzowska, Anna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2019)
   Ciepłochronność jest podstawowym parametrem determinującym praktyczne zastosowanie dzianin futerkowych. Analiza wymiany ciepła oraz metodyka określenia podstawowych parametrów struktury do optymalizacji konstrukcji z ...