Now showing items 58-77 of 363

  • Dedicated Type-2 Fuzzy Logic Systems: A Novel Approach to DeNOx Filtration Systems 

   Niewiadomski, Adam; Kacprowicz, Marcin (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2018)
   The paper presents some novel research on applications of Type-2 Fuzzy Logic Systems to support the Selective Catalytic Reduction process (SCR). The aim of the research is to design and test higher order fuzzy logic systems ...
  • Deficyt zasobów ludzkich wyzwaniem w zarządzaniu przedsiębiorstwem w kontekście megatrendów 

   Mączewska, Anna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   Zmiany demograficzne należą do przyczyn megatrendów XXI wieku, z którymi przychodzi zmierzyć się przedsiębiorstwom. Celem rozdziału jest przybliżenie problemu deficytu ludzkiego w kontekście pracy, zarządzania kapitałem ...
  • Dekalog współczesnego stratega – krytyczne błędy zarządzania strategicznego w praktyce 

   Zelek, Aneta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2013)
   Procesy zachodzące we współczesnej gospodarce są nieliniowe i chimeryczne i jako takie powodują, że wszelkie próby prognozowania i projektowania przyszłości nie mają sensu. Jak pisze K. Obłój, „...w świecie zupełnej ...
  • The determinants of biotechnology development by academic entrepreneurship and spin-off companies in the commercialization process of scientific research results in Poland 

   Mrozowski, Paweł (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
   Innovative sectors of high technology are considered as one of the most important elements of the modern economy. The biotechnology industry perfectly fulfills the criteria of belonging to sectors of this type, and by some ...
  • Determinanty bezpieczeństwa środowiska naturalnego i ekologistyki 

   Szymonik, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   Rozdział jest tematycznie związany z aktualnym, istotnym problemem dotyczącym bezpieczeństwa dwóch systemów: środowiska naturalnego i ekologistyki. Pierwsza część opracowania zawiera koncepcje analizy systemowej ...
  • The determination of potentially allergenicity of selected herbs 

   Aninowski, Mateusz; Leszczyńska, Joanna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2019)
   The aim of the research was to compare the content of allergens in herbs from the Lamiaceae (basil, oregano) and Apiaceae (cumin, fennel, parsley, anise, coriander) family. Herbal plants from conventional and organic crops ...
  • Development of paints and varnishes in the face of dynamic changes of end users`needs - challenges for raw material producers 

   Styrzyński, Robert; Koszewska, Małgorzata; Jałmużna, Irena (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2019)
   Paint and varnishes market is one of the fastest growing globally, mainly due to the huge demand in the construction industry. Based on the purpose of using paints, varnishes and other coatings industry can be categorized ...
  • A DFT study of reorganization energy of some chosen carbazole derivatives 

   Kania, Sylwester; Kościelniak-Mucha, Barbara; Kuliński, Janusz; Słoma, Piotr; Wojciechowski, Krzysztof (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
   Strong efforts toward finding an organic semiconductor with a molecule characterized by a low charge transfer energy applying quantum-chemical calculations are undertaken. Density Functional Theory (DFT) calculations ...
  • Difference and similarity in perception between green supply chain management in food industry and green supply chain management in generally in croatian companies 

   Opetuk, Tihomir; Kolar, Davor; Cajner, Hrvoje; Dukic, Goran (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2017)
   Nowadays, the increase in greenhouse gas (GHG) emissions in the atmosphere is currently one of the most serious environmental treats. Due to GHG emissions we will be witnesses of climate change which will cause damaging ...
  • Digitizing of Analogue Data-Charts from Thermohygrographs 

   Radon, Jan (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2017)
   A thermo-hygrograph is a chart recorder that measures and records both temperature and humidity in an analogue form. Converting the results into digital form is necessary to enhance evaluation of measurements archived on ...
  • Discretisation of Thermal Diffusion Equation in Multilayer Structures with Variable Material Parameters and Different Thicknesses 

   Sobieski, Wojciech; Trykozko, Anna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2018)
   The paper presents details of discretisation of a thermal diffusion equation in one-dimensional space in terms of the Finite Volume Method. In the following sections, the method of space discretisation is discussed along ...
  • Dojrzałość jako pochodna wybranych mikrofundamentów orientacji strategicznych – rekonesans w sektorze maszyn rolniczych 

   Niewiadomski, Przemysław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
   W coraz większym stopniu menedżerowie uświadamiają sobie, iż nastąpiło fundamentalne przewartościowanie orientacji w zarządzaniu, w zakresie celów operacji i procesów funkcjonowania. Proces zmian dokonuje się na kilku ...
  • Doskonalenie zarządzania pracownikami wiedzy poprzez podniesienie jakości relacji interpersonalnych w organizacji 

   Romanowicz, Anna; Makulska-Gertruda, Elżbieta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2017)
   Aktywne doskonalenie organizacji to aktualizacja strategii, planów, celów działania przy wykorzystaniu pomiarów efektywności systemu oraz jego elementów, określanie struktury ilościowo-jakościowej wskaźników skuteczności ...
  • Doświadczanie architektury a wyjazdy studialne 

   Kurek, Jan (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019)
   Tematem artykułu jest rola indywidualnych studiów poznawczych w kształceniu i samokszałceniu architektonicznym, bowiem poprzestanie jedynie na teorii nie wystarcza. Dla istoty rzeczy ważny jest również bezpośredni kontakt ...
  • Doświadczenie sacrum w architekturze 

   Kurek, Jan (Lodz University of Technology. PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2020)
   The article presents the author’s reflections on the canvas of his study trips around Europe. The considerations here focus mainly on understanding and feeling the concept of the sacred in architecture. Understood as a ...
  • Działalność agentów ubezpieczeniowych w wybranych teoriach motywacji 

   Luterek, Aleksandra (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2018)
   Motywacja do wykonywania pracy jest przedmiotem ciągłych badań od ponad siedemdziesięciu lat. Badacze wciąż spierają się w zakresie najważniejszych determinant podejmowania pracy zarobkowej i dokładnie analizują wpływ ...
  • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce w latach 2011-2016 

   Olesińska, Katarzyna; Kędzierska, Kinga (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2019)
   Celem artykułu jest zbadanie poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw w latach 2011- 2016. Przedstawione wyniki porównano z danymi przedstawionymi w pracy Baruka [2012, ss. 66-79]. Z analizy porównawczej wynika, ...
  • Działalność KNSA PŁ „IX Piętro” w roku akademickim 2018/2019 

   Striker, Jarosław; Włodarczyk, Daria (Lodz University of Technology. Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental EngineeringPolitechnika Łódzka. Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska, 2019)
   Artykuł ma formę sprawozdawczą i ma na celu przedstawić działalność Koła Naukowego Studentów Architektury Politechniki Łódzkiej „IX Piętro” w roku akademickim 2018/2019. Na działalność koła w minionym roku ...
  • Działalność SKN „CIRKULA” w roku akademickim 2018/2019 

   Suska, Wiktoria; Sobolewski, Krzysztof; Dolecki, Wojciech (Lodz University of Technology. Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental EngineeringPolitechnika Łódzka. Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska, 2019)
   Zadaniem Studenckiego Koła Naukowego CIRKULA, które działa przy Kolegium Gospodarki Przestrzennej na Politechnice Łódzkiej, jest zrzeszanie studentów gospodarki przestrzennej oraz architektury w celu poszerzania ich wiedzy ...
  • Działalność Studenckiego Koła Naukowego „Żuraw” w roku akademickim 2018/2019 

   Kwiatkowski, Czesław; Galiński, Przemysław; Kuźma, Martyna (Lodz University of Technology. Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental EngineeringPolitechnika Łódzka. Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska, 2019)
   Artykuł zawiera informacje dotyczące działalności i charakterystyki Studenckiego Koła Naukowego „Żuraw”. Przedstawiono najważniejsze wydarzenia, jakie miały miejsce w roku akademickim 2018/2019. W artykule zawarto relacje ...