Now showing items 28-32 of 32

  • Parametric Vibrations of a System of Oscillators Connected with Periodically Variable Stiffness 

   Kudra, Grzegorz; Witkowski, Krzysztof; Seth, Soumyajit; Polczyński, Krystian; Awrejcewicz, Jan (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejPolitechnika Łódzka. Wydział Mechaniczny. Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki.Lodz University of Technology PressLodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Automation, Biomechanics and Mechatronics., 2021)
   The work is a part of a larger project concerning investigations of different configurations of connected oscillators with direct and parametric forcing sources. Among others, we present preliminary numerical studies of ...
  • Research of the dynamics of a physical pendulum forced with an electromagnetic field 

   Ogińska, Ewelina; Grzelczyk, Dariusz; Awrejcewicz, Jan (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejPolitechnika Łódzka. Wydział Mechaniczny. Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki.Lodz University of Technology PressLodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Automation, Biomechanics and Mechatronics., 2021)
   In this paper, both experimental and numerical results of the dynamics of a pendulum with a neodymium magnet and an aerostatic bearing are presented. The experimental stand includes the pendulum with the neodymium magnet ...
  • Skrobia modyfikowana plazmochemicznie jako wypełniacz materiałów polimerowych 

   Szymanowski, Hieronim; Kaczmarek, Mariusz; Gazicki-Lipman, Maciej; Klimek, Leszek; Szumigaj, Joanna (Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2006)
   W badaniach użyto skrobi ziemniaczanej jako wypełniacza dla polietylenu (LDPE) w celu zwiększania jego zdolności do biodegradacji. Ponieważ mieszalność skrobi natywnej z polietylenem jest słaba, jej ziarna poddano ...
  • Thermal waves in composite membrane with circular inclusions in hexagonal lattice structures 

   Andrianov, I.V.; Awrejcewicz, J.; Starushenko, G.A.; Kvitka, S.A. (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejPolitechnika Łódzka. Wydział Mechaniczny. Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki.Lodz University of Technology PressLodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Automation, Biomechanics and Mechatronics., 2021)
   Non-stationary heat conduction in the fibre composite materials is studied. 2D сomposite media consists of matrix with circular inclusions in hexagonal lattice structures. The perfect contact between different materials ...
  • Vibration of the system with nonlinear springs connected in series 

   Awrejcewicz, Jan; Starosta, Roman; Sypniewska-Kamińska, Grażyna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejPolitechnika Łódzka. Wydział Mechaniczny. Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki.Lodz University of Technology PressLodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Automation, Biomechanics and Mechatronics., 2021)
   Solution of the problem and qualitative analysis of the forced vibration of the spring pendulum containing nonlinear springs connected in series is made in the paper. The method of multiple scales in time domain (MMS) ...