Now showing items 2-15 of 15

  • Efekty degradacji folii opakowaniowych przez mikroflorę termofilną 

   Szumigaj, Joanna; Żakowska, Zofia; Klimek, Leszek; Bartkowiak, Artur (Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2006)
   Badano podatność folii opakowaniowych otrzymanych z celulozy, polikaprolaktonu i polikwasu mlekowego na działalność glebowej mikroflory termofilnej. Po 2 miesiącach kompostowania w temperaturze 48°C przeprowadzono analizę ...
  • Fundusze strukturalne UE dla zrównoważonego rozwoju w regionie łódzkim 

   Jóźwik, Krzysztof ([Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej][Lodz University of Technology. Press], 2010)
  • Identification of the model parameters based on the ambiguous branches of resonance response curves 

   Sypniewska-Kamińska, Grażyna; Awrejcewicz, Jan (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejPolitechnika Łódzka. Wydział Mechaniczny. Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki.Lodz University of Technology PressLodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Automation, Biomechanics and Mechatronics., 2021)
   A concept of the method of determining the parameters describing the damping and the nonlinearity, which can be of physical or geometrical nature, is presented in the paper. The main idea is explained regarding mechanical ...
  • Influence of fractional order parameter on the dynamics of different vibrating systems 

   Zafar, Azhar Ali; Awrejcewicz, Jan (Lodz University of Technology PressLodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Automation, Biomechanics and Mechatronics.Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejPolitechnika Łódzka. Wydział Mechaniczny. Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki., 2021)
   In this work, we will investigate the fractional differential equations associated to different vibration phenomena. More specifically, we will discuss Bagley-Torvik equation, composite fractional relaxation differential ...
  • Metrologia w technikach wytwarzania. Część 1 

   Kruszyński, Bogdan; Jóźwik, Krzysztof; Dobosz, Marek; Gawlik, Józef; Grzesik, Wit; Jakubiec, Władysław; Jóźwik, Krzysztof; Kruszyński, Bogdan; Łukianowicz, Czesław; Marciniak, Tadeusz; Olczyk, Aleksander; Pałko, Tadeusz; Pawlus, Paweł; Płaska, Stanisław; Ratajczyk, Eugeniusz; Skoczylas, Leszek; Sładek, Jerzy; Staniek, Roman; Wieczorowski, Michał; Wójcik, Ryszard; Żebrowska-Łucyk, Sabina (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2014)
  • Metrologia w technikach wytwarzania. Część 2 

   Kruszyński, Bogdan; Jóźwik, Krzysztof; Dobosz, Marek; Gawlik, Józef; Grzesik, Wit; Jakubiec, Władysław; Jóźwik, Krzysztof; Kruszyński, Bogdan; Łukianowicz, Czesław; Marciniak, Tadeusz; Olczyk, Aleksander; Pałko, Tadeusz; Pawlus, Paweł; Płaska, Stanisław; Ratajczyk, Eugeniusz; Skoczylas, Leszek; Sładek, Jerzy; Staniek, Roman; Wieczorowski, Michał; Wójcik, Ryszard; Żebrowska-Łucyk, Sabina (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2014)
  • Metrologia w technikach wytwarzania. Część 3 

   Kruszyński, Bogdan; Jóźwik, Krzysztof; Dobosz, Marek; Gawlik, Józef; Grzesik, Wit; Jakubiec, Władysław; Jóźwik, Krzysztof; Kruszyński, Bogdan; Łukianowicz, Czesław; Marciniak, Tadeusz; Olczyk, Aleksander; Pałko, Tadeusz; Pawlus, Paweł; Płaska, Stanisław; Ratajczyk, Eugeniusz; Skoczylas, Leszek; Sładek, Jerzy; Staniek, Roman; Wieczorowski, Michał; Wójcik, Ryszard; Żebrowska-Łucyk, Sabina (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2014)
  • Mikroskopia fluorescencyjna (MF) i elektronowa mikroskopia skaningowa (SEM) w badaniu biofilmu bakteryjnego 

   Jakubowski, Witold; Klimek, Leszek; Szymański, Witold; Walkowiak, Bogdan (Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2006)
   W ciągu ostatnich lat niezwykle dynamicznie rozwijają się nauki łączące zagadnienia medyczne i inżynierskie. Jednym z efektów obserwowanego postępu jest coraz szerszy zakres wykorzystania biomateriałów wspomagających ...
  • Modelling and Analysing of a Spring Pendulum Motion in the Presence of Energy Harvesting Devices 

   Abohamer, M. K.; Awrejcewicz, J.; Starosta, R.; Amer, T.S.; Bek, M.A. (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejPolitechnika Łódzka. Wydział Mechaniczny. Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki.Lodz University of Technology PressLodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Automation, Biomechanics and Mechatronics., 2021)
   Energy harvesting will become more and more essential mechanical vibration applications of many devices. The vibrations can be converted by appropriate devices into electrical energy, which can be used as a power supply ...
  • Nonlinear Dynamics of Forced Oscillator Subjected to a Magnetic Interaction 

   Skurativskyi, Sergii; Kudra, Grzegorz; Witkowski, Krzysztof; Wasilewski, Grzegorz; Awrejcewicz, Jan (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejPolitechnika Łódzka. Wydział Mechaniczny. Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki., 2021)
   It is considered the system composed of a cart moving along a linear rolling bearing with harmonic excitation produced by a stepper motor with an unbalanced disk. The magnetic field is generated by a pair of non-point ...
  • Parametric Vibrations of a System of Oscillators Connected with Periodically Variable Stiffness 

   Kudra, Grzegorz; Witkowski, Krzysztof; Seth, Soumyajit; Polczyński, Krystian; Awrejcewicz, Jan (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejPolitechnika Łódzka. Wydział Mechaniczny. Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki.Lodz University of Technology PressLodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Automation, Biomechanics and Mechatronics., 2021)
   The work is a part of a larger project concerning investigations of different configurations of connected oscillators with direct and parametric forcing sources. Among others, we present preliminary numerical studies of ...
  • Research of the dynamics of a physical pendulum forced with an electromagnetic field 

   Ogińska, Ewelina; Grzelczyk, Dariusz; Awrejcewicz, Jan (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejPolitechnika Łódzka. Wydział Mechaniczny. Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki.Lodz University of Technology PressLodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Automation, Biomechanics and Mechatronics., 2021)
   In this paper, both experimental and numerical results of the dynamics of a pendulum with a neodymium magnet and an aerostatic bearing are presented. The experimental stand includes the pendulum with the neodymium magnet ...
  • Skrobia modyfikowana plazmochemicznie jako wypełniacz materiałów polimerowych 

   Szymanowski, Hieronim; Kaczmarek, Mariusz; Gazicki-Lipman, Maciej; Klimek, Leszek; Szumigaj, Joanna (Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2006)
   W badaniach użyto skrobi ziemniaczanej jako wypełniacza dla polietylenu (LDPE) w celu zwiększania jego zdolności do biodegradacji. Ponieważ mieszalność skrobi natywnej z polietylenem jest słaba, jej ziarna poddano ...
  • Vibration of the system with nonlinear springs connected in series 

   Awrejcewicz, Jan; Starosta, Roman; Sypniewska-Kamińska, Grażyna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejPolitechnika Łódzka. Wydział Mechaniczny. Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki.Lodz University of Technology PressLodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Automation, Biomechanics and Mechatronics., 2021)
   Solution of the problem and qualitative analysis of the forced vibration of the spring pendulum containing nonlinear springs connected in series is made in the paper. The method of multiple scales in time domain (MMS) ...