Now showing items 1-1 of 1

    • Foreign languages in higher education system : integration between theoretical knowledge and teaching practice 

      Bronikowska, Maria; Żłobiński, Piotr; Lodz University of Technology. Foreign Languages Centre.; Baranowski, Krzysztof; Gałkowski, Artur; Skobel, Stanisław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2010)
      Dostosowanie polskiego szkolnictwa wyższego do wymogów procesu bolońskiego oraz standardów szkolnictwa europejskiego i światowego stawia przed nauczycielami języków obcych nowe wyzwania, stwarzając jednocześnie potrzebę ...