Now showing items 1-1 of 1

    • X Sesja Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików : książka abstraktów 

      Długosz-Lisiecka, Magdalena; Rokita, Bożena; Politechnika Łódzka. Wydział Chemiczny.; Politechnika Łódzka. Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności.; Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych. Polska Akademia Nauk.; Instytut Biologii Medycznej. Polska Akademia Nauk.; Uniwersytet Łódzki. Wydział Chemii.; Uniwersytet Łódzki. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska. (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2019)
      Sesja Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików jest przeglądem osiągnięć naukowych oraz forum wymiany doświadczeń przedstawicieli szkół wyższych i jednostek naukowych zajmujących się problematyką chemiczną ...