Now showing items 5-7 of 7

  • X Sesja Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików : książka abstraktów 

   Długosz-Lisiecka, Magdalena; Rokita, Bożena; Politechnika Łódzka. Wydział Chemiczny.; Politechnika Łódzka. Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności.; Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych. Polska Akademia Nauk.; Instytut Biologii Medycznej. Polska Akademia Nauk.; Uniwersytet Łódzki. Wydział Chemii.; Uniwersytet Łódzki. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska. (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2019)
   Sesja Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików jest przeglądem osiągnięć naukowych oraz forum wymiany doświadczeń przedstawicieli szkół wyższych i jednostek naukowych zajmujących się problematyką chemiczną ...
  • Zastosowanie promieniowania jonizującego do dezynfekcji obiektów muzealnych 

   Perkowski, Jan; Goździecki, Tomasz (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2003)
   Procesowi radiacyjnej dezynfekcji w celu zniszczenia bakterii i grzybów poddano 60000 butów z Państwowego Muzeum na Majdanku. Zastosowano dawkę promieniowania jonizującego równą 20 kGy. Czas trwania zabiegu wynosił 72 ...
  • Zastosowanie radiacyjnej dezynfekcji przy konserwacji rzeźby Matki Boskiej z Dzieciątkiem 

   Perkowski, J.; Zajączkowska-Kłoda, J. (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2001)
   Drewniana rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem ze zbiorów Muzeum Archidiecezjalnego w Łodzi została poddana konserwacji z wykorzystaniem procesu radiacyjnej dezynfekcji. W oparciu o dane literaturowe i wykonaną wstępną ...