Now showing items 2-7 of 7

  • Kompozyty elastomerowo-białkowe o zwiększonej podatności na biodegradację 

   Piotrowska, M.; Piotrowska, M.; Zaborski, M.; Żakowska, Z. (Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2006)
   Zbadano właściwości wulkanizatów epoksydowanego kauczuku naturalnego o stopniu epoksydacji 50 % mol. (ENR50) usieciowanego tradycyjnie i w sposób niekonwencjonalny oraz podatność wspomnianych wulkanizatów do degradacji ...
  • Radiacyjna dekontaminacja surowców ziołowych 

   Markowska, Joanna; Libudzisz, Zdzisława; Żegota, Alicja (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2003)
   Przedmiotem badań było określenie wpływu dawek promieniowania jonizującego gamma (1-10 kGy) na poziom przetrwalników Bacillus subtilis i Bacillus cereus oraz tlenowych laseczek z rodzaju Bacillus obecnych w surowcach ...
  • Wykorzystanie ozonu jako środka dezynfekującego 

   Skalska, K.; Ledakowicz, S.; Sencio, B.; Perkowski, J. (Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2006)
   Ozon jest znany już od około 200 lat, a obszar możliwych zastosowań tego gazu stale się rozszerza. Już podczas I Wojny Światowej stosowano ozon do dezynfekcji. Dzięki wysokiemu potencjałowi oksydacyjno - redukcyjnemu ...
  • X Sesja Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików : książka abstraktów 

   Długosz-Lisiecka, Magdalena; Rokita, Bożena; Politechnika Łódzka. Wydział Chemiczny.; Politechnika Łódzka. Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności.; Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych. Polska Akademia Nauk.; Instytut Biologii Medycznej. Polska Akademia Nauk.; Uniwersytet Łódzki. Wydział Chemii.; Uniwersytet Łódzki. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska. (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2019)
   Sesja Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików jest przeglądem osiągnięć naukowych oraz forum wymiany doświadczeń przedstawicieli szkół wyższych i jednostek naukowych zajmujących się problematyką chemiczną ...
  • Zastosowanie promieniowania jonizującego do dezynfekcji obiektów muzealnych 

   Perkowski, Jan; Goździecki, Tomasz (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2003)
   Procesowi radiacyjnej dezynfekcji w celu zniszczenia bakterii i grzybów poddano 60000 butów z Państwowego Muzeum na Majdanku. Zastosowano dawkę promieniowania jonizującego równą 20 kGy. Czas trwania zabiegu wynosił 72 ...
  • Zastosowanie radiacyjnej dezynfekcji przy konserwacji rzeźby Matki Boskiej z Dzieciątkiem 

   Perkowski, J.; Zajączkowska-Kłoda, J. (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2001)
   Drewniana rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem ze zbiorów Muzeum Archidiecezjalnego w Łodzi została poddana konserwacji z wykorzystaniem procesu radiacyjnej dezynfekcji. W oparciu o dane literaturowe i wykonaną wstępną ...