Now showing items 9-28 of 32

  • Introduction to laser spectroscopy 

   Abramczyk, Halina (Elsevier, 2005)
   This book is intended to be used by students of chemistry, chemical engineering, biophysics, biology, materials science, electrical, mechanical, and other engineering fields, and physics. It assumes that the reader has ...
  • Kauczuki 

   Kiełbasiński, Stanisław (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Łódź, 1950)
  • Korozja metali i stopów 

   Wendorff, Zofia (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Łódź, 1950)
  • Laboratorium chemii fizycznej : praca zbiorowa 

   Hawlicka, Ewa; Piekarski, Henryk; Wysocki, Stanisław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2006)
   Skrypt jest przeznaczony dla studentów kursów magisterskich i inżynierskich wszystkich kierunków studiów na Wydziale Chemicznym. Jego celem jest ułatwienie przygotowania do Laboratorium chemii fizycznej. Ćwiczenia ...
  • Minerały przemysłowe 

   Berger, Eugeniusz (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Łódź, 1950)
  • Nowoczesne barwniki dla włókiennictwa. 

   Czajkowski, Wojciech (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2006)
   The textile industry which is stili the largest market within the coloration industry underwent serious changes in the last decades. The major objective of this textbook dedicated to chemists and colourists interested ...
  • Obliczenia analityczne 

   Krystek, Jacek (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2017)
  • Ochrona środowiska na studiach przyrodniczych 

   Krystek, Jacek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejInstytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej. Wydział Chemiczny. Politechnika Łódzka., 2016)
  • Otrzymywanie i modyfikacja właściwości nowych elektroprzewodzących warstw polimerowych i kompozytów 

   Strzelec, Krzysztof (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
   Opracowano i scharakteryzowano dwie odmienne grupy przewodzących materiałów powłokowych opartych na polimerach zawierających ugrupowania triaryloaminowe oraz kompozytach epoksydowoaluminiowych sieciowanych politiouretanami. I. ...
  • Palność polimerów i materiałów polimerowych 

   Janowska, Grażyna; Przygocki, Władysław; Włochowicz, Andrzej (Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2007)
   [...] Książka składa się z 8 rozdziałów, z których każdy można rozbudować do obszernej monografii. W pierwszych trzech rozdziałach omówiono podstawowe prawa rządzące złożonymi procesami fizycznymi i chemicznymi decydującymi ...
  • Podstawy chemii fizycznej. Zbiór zadań z rozwiązaniami 

   Światła-Wójcik, Dorota (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2006)
   Zbiór zadań jest przeznaczony dla studentów kursów magisterskich i inżynierskich wszystkich kierunków studiów na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej. Jego celem jest zapoznanie studentów z metodyką rozwiązywania ...
  • Procesy radiacyjnego utleniania w ochronie środowiska 

   Perkowski, Jan (Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi. Komisja Ochrony Środowiska, 2002)
  • Procesy zaawansowanego utleniania z udziałem kilku czynników utleniających 

   Ledakowicz, S.; Miller, J.S.; Perkowski, J. (Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi. Komisja Ochrony Środowiska, 2002)
  • Przepisy fotograficzne 

   Berger, Eugeniusz (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Łódź, 1950)
  • Pytania testowe z prawa ochrony środowiska, część 1. 

   Krystek, Jacek (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2017)
  • Radioaktywność w środowisku naturalnym 

   Bem, Henryk (Polska Akademia Nauk.Oddział w Łodzi, 2005)
  • Symetria w kryształach 

   Karolak-Wojciechowska, Janina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; Łódź, 2005)
   Characteristics of the crystal as a physical object are discussed. The scheme of the hierarchie order of seven crystallographic systems is presented. The figures illustrate crystallographic elements of symmetry. Although, ...
  • Tribologia elastomerów i gumy z perspektywy inżynierii materiałowej 

   Bieliński, Dariusz M. (Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, 2009)
  • Woda 

   Berger, Eugeniusz (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Łódź, 1950)
  • Własności związków organicznych 

   Bochwic, Bolesław (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Łódź, 1950)