Now showing items 1-5 of 5

  • Dostęp do informacji o środowisku w praktyce. Część 1 

   Krystek, Jacek; Retelewska, Anna (Wydział Chemiczny, Politechnika ŁódzkaFaculty of Chemistry. Lodz University of Technology, 2017)
   W części pierwszej przedstawiono praktykę udostępniania danych przez regionalne dyrekcje ochrony środowiska dotyczącą ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
  • Dostęp do informacji o środowisku w praktyce. Część 2 

   Krystek, Jacek; Pruszek, Kamil (Wydział Chemiczny, Politechnika ŁódzkaFaculty of Chemistry. Lodz University of Technology, 2017)
   W niniejszej pracy omówiono praktyczne aspekty udostępniania informacji dotyczącej jakości ocen oddziaływania na środowisko. Badanie dotyczyło danych za lata 2005–2009. Prowadzone było w ramach pracy dyplomowej magisterskiej ...
  • Emisje amoniaku i innych związków azotu jako grupa poważnych awarii na terenie Polski. 

   Myszyńska, Klaudia (Wydział Chemiczny Politechniki ŁódzkiejFaculty of Chemistry, Lodz University of Technology, 2015)
  • Nagroda w ekologicznym konkursie 

   Żarczyński, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
   Znaczącym sukcesem absolwentów studiów drugiego stopnia oraz młodych doktorów z Politechniki Łódzkiej zakończyła się szósta edycja konkursu Ekologiczny magister i doktor. Cztery z ośmiu nagrodzonych prac powstały na ...
  • Stan gleb w dolinie Bzury. 

   Szymańska, Magdalena; Świderski, Mateusz; Wieczorek, Kinga (Wydział Chemiczny Politechniki ŁódzkiejFaculty of Chemistry, Lodz University of Technology, 2015)