Now showing items 1-1 of 1

    • Nanożele jako transportery radioizotopów w onkologii 

      Rurarz, Beata; Ulański, Piotr (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
      Ostatnie dekady przyniosły rozwój wiedzy i technologii w dziedzinie systemów celowanego i kontrolowanego dostarczania do organizmu człowieka leków i innych substancji biologicznie czynnych. Wśród takich systemów na szczególną ...