Now showing items 1-1 of 1

    • Wytwarzanie i zastosowanie rozpylonej cieczy 

      Orzechowski, Zdzisław; Prywer, Jerzy (Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2008)
      Książka składa się z dwóch części: 1. Wytwarzanie rozpylonej cieczy i 2. Zastosowanie rozpylonej cieczy. - Treścią pierwszej części są własności rozpylanych cieczy, podstawy teoretyczne procesu rozpylania, parametry ...