Now showing items 1-1 of 1

    • Budynki Biurowe. Ewolucja i typologia 

      Grzelakowski, Tomasz; Górko, Marcin; Białkowski, Sebastian (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
      [...] Niniejsza monografia ma na celu naszkicowanie procesów kształtujących pracę o charakterze biurowym oraz wpływ rozwoju tego rodzaju pracy na typ budynków, w których się ona odbywa. Ze względu na przyjęte założenia ...