Now showing items 1-1 of 1

    • Zarys dziejów geodezji w Łodzi 

      Czochański, Marian; Kośka, Tadeusz; Kowalski, Grzegorz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
      Praca zawiera szczegółowy przegląd i analizę dokonań geodezyjnokartograficznych na obszarze Łodzi w wyróżnionych czterech okresach: • do roku 1918, okres od małego miasteczka rolniczego stanowiącego punkt na drobnoskalowej ...