Now showing items 1-1 of 1

    • Badania aerodynamiczne wywietrzaka typu "F" 

      Deska, Adam (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2011)
      W artykule przedstawiono wyniki z badań wywietrzaka nowego typu. Jest to kontynuacja poprzednich badań prowadzonych w Katedrze Techniki Ogrzewczej i Wentylacyjnej Politechniki Łódzkiej. Opisano metodykę i zakres przeprowadzonych ...